Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Materialets formål

Velfungerende samspil og trygge relationer mellem børnene og jer som pædagogisk personale er afgørende for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Udviklingen af en tryg tilknytningsrelation understøttes af, at børn oplever nærhed og tæt kontakt til stabile og sensitive voksne i dagtilbud.

Materialets indhold

 • Forskningskortlægning
 • Kort om samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø – tre veje til, hvordan I kan arbejde med samspil og relationer som en del af læringsmiljøet:
  1. Sæt fokus på tilknytningen til barnet.
  2. Besvar børnenes behov og ideer i samspillet med dem.
  3. Skab rammer for gode samspil med og trygge relationer til hvert barn.
 • Dialogkort – inspirationsspørgsmål til de tre veje:
  1. Spørgsmål, I kan stille hinanden om jeres relationer til børnene.
  2. Spørgsmål, I kan reflektere over for at sikre et følsomt og lydhørt samspil med børnene.
  3. Spørgsmål, I kan arbejde med for at skabe rammer for fordybelse og nærvær i samspillet.
 • Inspiration til to forløb
 • Film

Bag om materialet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Viden og inspiration

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af Kort om samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø, I dybden med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø og dialogkort, kan I bestille materialerne hos Rosendahls Boghandel. Materialerne er gratis – dog betaler I selv for pakning og fragt.

Trykklare filer

Ønsker I selv at trykke fysiske udgaver af materialerne til Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø, skal I bruge disse filer.

Ministeriets øvrige inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan
© Børne- og Socialministeriet

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

Denne publikation henvender sig til alle, der arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Her kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.
Redskab til selvevaluering billede
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration, når I skal analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis.
Redskab til forankringsproces
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration til at udvikle og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.
Kort om evaluerende pædagogisk praksis
© Børne- og Socialministeriet

Evaluerende pædagogisk praksis

Evaluerende pædagogisk praksis er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.

Emneord