Sang i skolen

På denne side kan du få inspiration til sang i skolen.
Sang

Sangen har altid udgjort en form for rygrad i musikundervisningen. "Sang" udgjorde indtil 1958 ligefrem fagbetegnelsen for det fag, der i dag hedder "musik". Sang udgør en del af den folkelige tradition og har været genstand for forskellige former for pædagogisk tænkning.
Sange kan udgøre en del af det reelle indhold i musikundervisningen. Sangen kan også anvendes som middel til at lære noget andet; eller sangen kan tænkes som noget sekundært mens fokus er et helt andet sted. "Hvorfor synger vi egentlig?" er et ganske godt spørgsmål at stille både sig selv og eleverne. Det kan bl.a. hjælpe eleverne til at tænke sang mere bredt.

Under 'Relaterede moduler' og 'Relaterede links' kan du finde inspiration til at styrke sangen i din musikundervisning.

Sangbegreber og facts

De mest kendte sangbøger i DK

Højskolesangbogen: Danmarks mest solgte sangbog (knap 2.5 millioner). Udkom første gang i 1894 og udkom i 2006 i 18. udgave. Indeholder i nyeste udgave 572 nye og gamle sange fra den danske folkelige fællessang.

De små syngerUdkom første gang i 1948 og er den langt mest udbredte børnesangbog. Bogen udgør den egentlige sangskat inden for børnesange.

Salmebogen: Første officielle danske salmebog blev trykt i 1569. Mange forskellige salmebøger har igennem historien været i omløb og været brugt samtidig. Salmebogen er fast inventar i landets folkekirker og dele af dens indhold går igen i de fleste sangbøger. Seneste salmebogredigering førte til en ny version, der udkom i 2003. Denne version er taget i brug i næsten samtlige kirker.

A capella: Flerstemmig korsang uden instrumental ledsagelse.

Al-sang: Under besættelsen samledes man i store forsamlinger og sang danske sange. Dette var for at markere det danske sindelag og for at protestere mod den tyske besættelsesmagt.

Karaoke: En form for underholdning, hvor der synges sammen med en form for musikafspiller.

Korsang: En gruppe af sangere, som normalt synger under ledelse af en dirigent/korleder.

Opera: Et dramatisk værk, der helt eller delvis synges til et orkesterakkompagnement.

Sing-along: Udtryk for en uformel måde at synge sammen på.

Unisont: Der synges med samme melodi i alle stemmer (enklang).

Vokalmusik: Musik for sangstemmer i modsætning til instrumentalmusik.

Relaterede links

Spil dansk dag er altid sidste torsdag i oktober. Deltag i den fælles radiotransmitterede morgensang med din skole.
Find inspiration til fællessangen på din skole.
Skolesangsprojektet Find Din Stemme har til formål at styrke skolernes sangfaglige niveau gennem bevidst arbejde med sang i musiktimen og i skoledagen.
Brug stemmen sammen med DR skole.
Læs om forsøg med mere sang og bevægelse som led i en længere og mere varieret skoledag.