Sang med klang

I øvelsen synges samme ”Blæsten har så travlt i dag” med forskellige følelsesmæssige og klanglige udtryk.
Syngende børn

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Gennem en videointroduktion arbejder eleverne med forskellige følelser i samme sang.

Formålet med øvelserne er, at eleverne bliver i stand til at synge repertoire med god intonation og god klang, og at de bliver bevidste om, at samme sang kan synges med mange forskellige udtryk.

© Sangens Hus

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kan udtrykke forskellige følelser med deres stemme

Undervisningsaktivitet

Vælg en sang, som eleverne kender godt. I starten er det nemmest at vælge en rolig sang. Vælg gerne blandt repertoiret af børnesang, årstids- og højtidssange, salmer og bibelhistoriske sange, som eleven alligevel skal opbygge kendskab til. Sangen synges med forskellige følelser, mens kroppen viser disse følelser i holdningen.

Det er en udfordring at bevare en god klang og intonation ved de negative følelser. Et tip er, at minde dem om at de skal synge, ikke råbe. Gør i stedet klangen stor og fyldig og teksten meget tydelig.

 

Ud over øvelserne på videoen, kan følgende øvelser anvendes – hvilket også vil gøre det muligt, at undervisningsdifferentiere:

  • Eleverne (eller læreren) lave 4-5 tydelige tegninger med grundfølelser og stemninger. F.eks. glæde, vrede, angst, interesse, genert, forelsket, foragt, skyld, ømhed, mm) En elev vælger nu 2 tegninger (gerne med forskellige stemninger) og står foran klassen som dirigent. Klassen synger i den stemning, som eleven viser, og skifter klang og udtryk når eleven skifter billede.
  • Sangstafet: Eleverne synger en sang de kender godt. De deles op i grupper (eller enkeltvis) og læreren eller en elevdirigent peger på grupperne i tilfældig rækkefølge. Den gruppe som peges på, synger indtil næste gruppe udpeges. Tricket er, at blive ved med at synge ”stumt” (tænke melodien/indre gehør), så man er klar til at komme ind, når det bliver ens tur. I starten skifter dirigenten gruppe, når det passer med perioden (f.eks. ved linjeskift). Siden udfordres sangerne med ”skæve” skift. Målet er, at synge sangen rent og med god klang, uden at den stopper.

Hvad gør læreren

Læreren vælger en følelse, eller får en elev til at vælge en følelse. Husk at giver starttonen i børnenes stemmeleje og at tælle ind.

Læreren vælger en elev, som med kropsudtryk dirigerer de andre

Læreren hjælper eleverne med at finde musikord der passer til klangen.

Hvad gør eleverne

Eleverne synger sangen og udtrykker derigennem følelsen.

 

Eleverne synger med den følelse, som eleven viser med kroppen

Eleverne forklarer hvordan det lød

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej – eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer.

Omsatte læringsmål

Eleverne kan udtrykke forskellige følelser med deres stemme

Tegn på læring

Eleverne bruger stemmen varieret

Eleverne synger med forskellige følelser

Eleverne udtrykker en følelse, så man kan genkende den uden at kende den på forhånd

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Spørg hvilke følelser de har udtrykt med stemmen. Snak om, om de kunne høre forskel på de forskellige følelser.

 

Kreditering

Udarbejdet af Sangens Hus - http://sangenshus.dk/

Forenklede Fælles Mål

Musik
1. - 2. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Sangteknik (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan synge efter musikalske anvisninger (vejledende mål)
Eleven har viden om tempo og udtryk (vejledende mål)