Scratch – kom i gang med programmering

Scratch er en gratis onlineressource, hvor elever kan udforske og arbejde med simpel programmering. Ressourcen kan give eleverne en begyndende forståelse af, hvordan computere og it-teknologi egentlig fungerer, men primært kan eleverne selv kode scripts (små programmer) og få oplevelsen af at være medskabere frem for brugere af computere.

Forslag til læringsmål:

Eleverne kan lave et simpelt script ved at følge en vejledning

Eleverne kan programmere et script som svar på en problemløsende opgave

Valg af undervisningsaktivitet

Oprettelse af profil på scratch

1  Gå ind på scratch.mit.edu.

2  Tryk på Meld dig ind i Scratch.

3  Indtast brugernavn og password.

4  Angiv fødselsdag, køn, land og e-mail

Aktiviteten er god, hvis eleverne aldrig har beskæftiget sig med programmering før. Ressourcen kan også bruges som indledning til et længere undervisningsforløb, hvor programmering indgår fx digtal styring af robotter eller som designere af et platformspil. Scratch er et opensource programmeringssprog, så det kan anvendes til meget forskelligt hardware som fx Ardunio, RaspberryPi og Lego Wedo. Sværhedsgraden er forholdsvis lav, så begynd tidligt, så man i 8.-9. klasse har fundamentet for at arbejde med teknologien og digital styring.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Snak indledningsvis om hvorfor det overhovedet er relevant for eleverne at vide noget om digital styring, programmering og computerteknologi. Snak fx om følgende:

Vi omgiver hos med computerteknologi, men meget få af os ved hvordan det virker. Er det overhovedet nødvendigt?

Ved at kunne programmere kan man gå fra at være brugere af teknologi, til at være skabere af den. Hvilke indflydelse kunne det have for dig?

Scratch indeholder rigtig mange muligheder, men nedenstående beskrivelse fokuserer på, at eleverne lærer det grundlæggende i Scratch gennem en computerstyret introduktion, så de bagefter oplever, at de kan programmere svaret på en række fiktive problemløsende opgaver.

Introduktion til Scratch

Eleverne går ind på siden scratch.mit.edu og skifter sproget til dansk. Såfremt Scratch er noget, eleverne skal arbejde med løbende, kan du med fordel lade dem oprette en profil. Så kan de også gemme deres projekter. Alt efter om eleverne er logget ind, er der to muligheder:

Klik på ”Prøv det” (Uden login) eller Klik på ”Lær hvordan man laver et projekt i Scratch” (Med login)

Ved at følge anvisningerne i højre side af skærmen programmerer eleverne et script, hvor en lille kat danser på kommando samtidig med, at de mest grundlægende funktioner i Scratchs introduceres. Vær opmærksom på at noget af vejledningsteksten er på engelsk.

Problemløsning med scratch

Lad eleverne slette indholdet i det forgående projekt (uden login) eller oprette et nyt ved at klikke på ”Find på” (sidste kræver login).

Eleverne laver herefter opgaverne under relaterede links. Eksempel på den første opgave:

Placer en Sprite på Scenen hvis der ikke allerede er en. Lav et Script i din Sprite så den hele tiden peger mod musepilen. Den skal altså dreje sig, så den følger med, når du bevæger musepilen. Tænk på at det er noget, der skal ske “for evigt”.

Brug klodser fra kategorierne: Hændelser, Styring og Bevægelse.

Opgaverne stiger i sværhedsgrad, så der er udfordringer for alle.

Afslutningsvis bør der sammen med eleverne samles op på aktiviteten, da det for mange vil være deres første oplevelse med programmering. Hvad overraskede? Hvad var svært? Hvilke muligheder er der i det?  Hvilke egenskaber besidder en dygtig programmør.

Scratch
© Mads Joakim Sørensen

Scriptet til intromodulet

Tegn på læring

Eleven laver projektet ”Kom i gang med Scratch” ved at følge vejledningen

Eleven programmerer selv løsninger på udfordringer stillet af læreren

Forenklede Fælles Mål

Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Produktion og teknologi (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring (vejledende mål)
Eleven har viden om elektroniske kredsløb, simpel programmering og transmission af data (vejledende mål)

Relaterede links

Opgaver er stigende i sværhed og bygger videre på hinanden.
Det er en noget større opgave, men en sjov aktivitet hvis man skole har valgt at satse særligt på it og programmering eller det kunne være et oplagt omdrejningspunkt for et valgfag.