Seks film om indsatser over for elever med særlige udfordringer

Seks film giver praktisk viden om, hvordan man som fagprofessionel kan agere i forhold til elever med meget forskellige udfordringer.

Seks film følger seks elever, som har forskellige sociale og faglige udfordringer. Eleverne følges i skolen, i hjemmet og til fritidsaktiviteter. Undervejs fortæller elevernes lærere, forældre og støttepersoner om arbejdet med at skabe udvikling, læring og trivsel i klassen i hverdagen.

Eleverne, som alle går i en almen klasse, slås med forskellige udfordringer – se filmene herunder. 

Se filmen om Emma her:

Film

Film og tekster kan anvendes i det daglige pædagogiske arbejde som inspiration til den enkelte fagprofessionelle eller som oplæg til drøftelser i teamsamarbejde og tværgående samarbejder.

Filmene har til formål at opkvalificere målgruppens viden, kompetencer og redskaber, så elever med vanskeligheder bliver opdaget og får den særligt tilrettelagte undervisning, de har behov for.

 

Projektet er produceret i samarbejde med Hedensted Kommune og med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.