Seksualitet

Undervisningsmateriale om seksualitet, køn og relationer.

Sex & Samfund har i foråret indgået et samarbejde med EMU om at skabe undervisningsmateriale til undervisning i seksualitet, køn og relationer. Materialet kan indgå i flere relevante sammenhænge i Kultur- og samfundsfaggruppen, da materialet vinkles i forhold til identitet, senmodernitet, køn, familie og ungdomskultur mm.

Se link til undervisningmateriale ude til højre.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png