Seksualundervisning i det multietniske klasserum

Undervisningsmaterialer om seksualitet, køn, krop og kærlighed, der er målrettet klasser med høj andel af minoritetsetniske unge. Materialerne sætter fokus på at udfordre sociale normer i unges liv.

Sex & Samfund har med projektet ”Dialog i det multietniske klasserum” udviklet  undervisningsmaterialer til sundheds- og seksualundervisningen i 8.-9. klasser med en høj andel af minoritetsetniske unge.

Undervisningsmaterialerne tager udgangspunkt i film, cases og dilemmaer om seksualitet, køn, krop og kærlighed og sætter særligt fokus på de udfordringer og problemer, der kan være, når unge selv vil bestemme over deres krop, deres seksualitet og kæresterelationer.

Der er også udviklet et dialogmateriale, der kan bruges til at styrke dialogen med forældre om sundheds- og seksualundervisning i klasser med en høj andel af minoritetsetniske unge.

Formålet med projektet er at udfordre sociale normer omkring køn, seksualitet, krop og relationer og forebygge social kontrol i unges liv. Projektet er støttet af Undervisningsministeriets Pulje til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet.

Sex & Samfund har udviklet undervisningsmaterialerne i dialog og samarbejde med blandt andet Als Research, Etnisk Ung og Sabaah, samt en lang række forskellige aktører, herunder sundhedsplejersker, lærere, undervisere og eksperter fra især Københavns Kommune og Aarhus Kommune.