Selfies - selvportrætter i kunsten og på de sociale medier

Undervisningsforløb om selfies, selvportrætter og selviscenesættelse. Forløbet nuancerer elevernes bevidsthed om selvfremstilling på de sociale medier. Se dokumentarfilm om ”instafame”, fremlæg kunstens selvportrætter og lav et gruppeselfie.

Formål

Selfie

På de sociale medier kommunikerer de unge især med hinanden gennem billeder, og de iscenesætter sig selv på forskellige måder afhængig af konteksten. Forløbet lægger op til diskussion af begreber som "identitet" og "selviscenesættelse".

Arbejdet med selvportrætter skal lære eleverne at forklare og diskutere unges selvfremstilling på sociale medier i klasse- og gruppediskussion, samt vurdere konsekvenser af dette for eget liv og fællesskabet. Forløbet skal understøtte, styrke og nuancere elevernes bevidsthed om sig selv og deres selviscenesættelse.

I forløbet inddrages elevernes eget forbrug af billeder, identiteter og selviscenesættelser på de sociale medier. Forløbet inddrager desuden eksempler på kunstneriske selvportrætter fra de seneste 100 år, samt egen produktion af et selvportræt – en ”selfie”.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Forløbet varer 8-10 lektioner.

Undervisningens tre faser (3)

Selfies - Planlægning

ansigt
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
7. - 9. klasse
Fremstilling (obligatorisk)
Fremstilling (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter (vejledende mål)
Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk)
It og kommunikation (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab (vejledende mål)
Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation (vejledende mål)

Relaterede links

Link til artikel fra Center for Digital Pædagogik
Dokumentarfilm om Shawn Migeras og hans 81.000 følgere på Instagram. Varighed: 12 minutter.