Send videre - en designmetode.

Forløbet er en øvelse i en designmetode, hvor eleverne arbejder videre på hinandens ideer og samtidig giver slip på egne ideer.

Introduktion

Fælles Mål

Kompetencemål: Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk.

Ofte er det sådan, at man stirrer sig blind på udviklingsmuligheder i egne designideer og -skitser. Andre kan se forbedringer i en skitse, man selv er blind for.

I dette designforløb tegner eleverne videre på hinandens tegninger. De tilføjer og udvælger detaljer. Undervejs udvælges en detalje, som bruges som rapport til et mønster. Til slut udvælges en detalje, som skal bruges i et håndværksprodukt. F. eks til en støbning til et smykke.

Forløbet er en øvelse i en designmetode.

Formål

- At opleve hvordan tegningerne bliver bedre ved at vi ser på hinandens tegninger med nye øjne og tegner videre på dem.
- At sætte spørgsmålstegn ved begrebet ”ejerskab”.

Designøvelsen kan bruges på alle trin indenfor Håndværk og design på såvel obligatorisk som på valgfagsniveau.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Planlægning: Sørg for bordplads nok til de enkelte grupper.
Arbejdsform: Elevgrupper på 4-6 elever.
Materialevalg: Papir i A-3 samt A-5. Mønsterpapir i A-3-format, 4-5 stk. pr elev. Samt mindre stykker mønsterpapir, 3-4 stk. pr elev. Tusch f. eks. penol 300.

Eksempel på læringsmål - og udfordringsmål

Læringsmål:

- Eleverne kan give slip på deres egen tegning.
- Eleverne kan tegne videre på kammeraternes tegning.
- Eleverne kan udvælge detalje v. h. a. søgeramme.

Udfordringsmål:

- Eleverne kan udvælge detalje uden at tage hensyn til hvad den oprindelige tegning forestiller.

Omfang

2-3 lektioner.

Gennemførelse

Eleverne placeres i grupper. Hver elev får et stykke A-3 papir samt en tusch.

Eleverne tegner en simpel blomst. Derefter sendes tegningen videre til næste elev. Denne lægger et stykke mønsterpapir over og tegner videre på blomsten ud fra kriterier stillet af læreren. Dette gentages flere gange.

Se  detaljeret beskrivelse af forløbet under relaterede filer: Desingøvelse - tegn og send videre.

Tegn på læring

- Eleverne tegner videre på hinandens tegninger uden at tage hensyn til hvem, der har tegnet det allerede tegnede.

- Eleverne udvælger en detalje, som egner sig til at blive brugt som rapport.

Forslag til undervisningsdifferentiering

Eleverne kan tegne flere eller færre detaljer i de enkelte delopgaver.

Desingøvelse - tegn og send videre.
© Irene Egeskov Andersen
Desingøvelse - tegn og send videre.
© Irene Egeskov Andersen

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Design (obligatorisk )
Ideudvikling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer inden for givne rammer, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
Eleven har viden om skitsers formål og struktur (vejledende mål)

Relaterede filer

En trinvis beskrivelse af en designmetode, hvor eleverne tegner videre på hinandens tegninger for at tilføje tegningen nye ideer.