Seneste IPCC rapporter over klimaændringer

IPCC's (Intergovernmental Panel on Climate Change) samlede oversigt over klimaændringer. Her er den seneste samlede oversigt fra 2014.
Klimadata

På IPCC's hjemmeside kan man finde et righoldigt materiale til undervisningen i klima og klimaforandringer. Fifth Assessement Report fra 2014 er seneste større sammenfatning.

Se også beskrivelserne af de tilgrundliggende data og den videnskabelige fremgangsmåde i en række delrapporter.

Se særligt  konklusionerne i "Summary for Policymakers" i rapporten "Climate Change 2013 - The Physical Science Basis".

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord