Sikker Trafik LIVE

Bring virkeligheden ind i klasseværelset ved at få besøg af et menneske, der har haft en trafikulykke helt tæt på kroppen. Gennem dialog og en ligefrem kommunikation får eleverne indblik i, hvilke konsekvenser en ulykke kan have.

Sikker Trafik LIVE er betegnelsen for Rådet for Sikker Trafiks forskellige skolebesøg. Sikker Trafik LIVE tilbyder gratis skolebesøg til alle landets 8.-10. klasser.

Ambassadørerne fortæller deres personlige historie

Ambassadørerne er mennesker, der lever med en synlig skade efter en trafikulykke. De tager ud og fortæller deres personlige historie. Historien handler om ulykken og om at leve et helt andet liv, end man havde forestillet sig. Budskabet til eleverne er enkelt: Gør alt, hvad du kan for, at det ikke skal ske for dig eller dine venner.

Praktiske informationer

Besøget er gratis for 8.-10. klasse. Der skal være en lærer til stede under besøget, da den personlige historie sætter følelser i gang hos eleverne, og der kan komme stærke reaktioner. Der bør af samme grund ikke ske lærerskift undervejs.

Bestil et bessøg her 

Besøget af en LIVE-ambassadør kan afvikles på 2-3 lektioner

Produceret i samarbejde med

Rådet for SIKKER TRAFIK / /Skole

 /Skole

sikker_trafik_MO-weblogo_300px.jpg

Forenklede Fælles Mål

Færdselslære
7. - 9. klasse
Trafikal adfærd (obligatorisk )
Færdselsregler (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan færdes i trafik ifølge færdselsregler og under hensynstagen til medtrafikanter (vejledende mål)
Eleven har viden om færdselsregler i samspil med andre trafikanter (vejledende mål)
Egen sikkerhed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan reducere risiko for tilskadekomst i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om risikofaktorer i trafikken (vejledende mål)
Ansvar (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om ansvar i trafikken (vejledende mål)
Konsekvensberegning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan vurdere mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken (vejledende mål)
Samfundsfag
8. - 9. klasse
Sociale og kulturelle forhold (obligatorisk)
Socialisering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen (vejledende mål)
Eleven har viden om socialisering (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse (vejledende mål)
Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse (vejledende mål)
Kultur (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper (vejledende mål)
Eleven har viden om kultur og kulturbegreber (vejledende mål)

Relaterede links

Gratis digitale materialer til alle klassetrin.