Sikkerhed i fysik/kemi

Arbejdstilsynets websider om elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen.

At-meddelelse nr. 4.01.7

Denne At-meddelelse vejleder om, hvordan folkeskoler og andre skoler med undervisning svarende til folkeskolen kan tilrettelægge praktisk og eksperimentalt arbejde med stoffer og materialer i undervisningssammenhænge således, at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette arbejde betegnes i det følgende som praktiske øvelser af arbejdsmæssig karakter.

Arbejdet finder typisk sted ved praktisk orienteret undervisning, eksempelvis i natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, billedkunst, hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, teknologi, fotolære og andre værkstedsorienterede fag. Arbejdet kan også forekomme i forskellige tværfaglige sammenhænge, projektarbejde og lignende.

I undervisningen indgår kendskab til og håndtering af stoffer og materialer gennem forskellige forsøg og arbejdsprocesser, der sigter mod at bevidstgøre eleverne om en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde at omgås stoffer og materialer.

Skolen skal sørge for, at den lærer, der får til opgave at instruere eleverne og føre tilsyn med deres arbejde, har den fornødne viden om arbejdet, herunder hvordan det skal udføres, og hvilke risikomomenter der er ved arbejdet.
Der kan henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 20. juni 2014 om skolers tilsyn med folkeskolens elever. (Se under "Relaterede link")

Vejledningen er udarbejdet af Arbejdstilsynet i samarbejde med Undervisningsministeriet.

Websiderne indeholder følgende punkter:

1 - Valg af stoffer og materialer

2 - Arbejde med stoffer og materialer

3 - Når farlige stoffer og materialer anvendes i undervisningen

4 - Når uheldet sker

5 - Ansvar

Baggrund

Bilag

Stoffer og materialer, der ikke bør anvendes af elever

Relaterede links

Undervisningsministeriets bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden 20. juni 2014:
Arbejdet med kemikalier i undervisningen giver anledning til at lægge vægt på arbejdsmiljøet. Området er reguleret af omfattende lovgivning, regler og vejledninger, som er komplicerede for den enkelte at få overblik over og forholde sig til i undervisningssituationen.
Branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium” oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler.

Emneord