Sikkert i skole - og sikkert hjem igen

Fokus på at kunne færdes sikkert til fods i trafikken, og hvor man lærer om sin skoles lokalområde.

Formål

Skolevej

Formålet med forløbet er, at eleven opnår en sikkerhed i at færdes sikkert til fods i lokalområdet og bliver i stand til at vælge en sikker rute, når denne skal i skole eller besøge en kammerat, der bor inden for gåafstand.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

4 lektioner.

Planlægning (2)

Her finder du overvejelser om rammesætning, arbejdsproces og undervisningsdifferentiering.

Gennemførelse (2)

Lektionsdelt beskrivelse af undervisningsforløbet.

Forenklede Fælles Mål

Færdselslære
Bh. kl. - 3. klasse
Trafikal adfærd (obligatorisk)
Færdselsregler (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan færdes alene til fods i trafikken ifølge færdselsregler (vejledende mål)
Eleven har viden om færdselsregler for fodgængere (vejledende mål)
Egen sikkerhed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan sikre sig i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om sikkerhedsudstyr i trafikken afstemt efter døgn og årstid (vejledende mål)
Sikker rute (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan vælge en sikker rute for fodgængere (vejledende mål)
Eleven har viden om kendetegn for sikre ruter for fodgængere (vejledende mål)

Relaterede filer

Ikon

Emneord