Skamler-valgfag

En skammel er i sit grundudtryk et siddemøbel. Måske kan det også være en skulpturel genstand. Det afhænger af hvordan skammelen gøres til et personligt møbel - gennem valg af materialer og teknikker.

Introduktion

En skammel er i sit grundudtryk et siddemøbel. Måske kan det også være en skulpturel genstand. Det afhænger af hvordan skammelen gøres til et personligt møbel - gennem valg af materialer og specialiserede teknikker.

Formål

Fælles Mål

Kompetencemål: Eleven kan målrettet og sikkert anvende værktøjer, redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer. (Håndværk - forarbejdning)

Eleven kan arbejde med komplekse designprocesser knyttet til produktfremstillinger. (Design)

Formålet er at lave et mindre personligt siddemøbel med udgangspunkt i skamlens grundform.

Der lægges vægt på, at eleverne i høj grad selv kan disponere håndværksprocesserne.

Der lægges vægt på, at eleverne arbejder med hvordan deres inspiration og ide omsættes til det konkrete produkt.

Produktet skal indeholde:

 - Mindst 4 forskellige udsmykninger

 - Opbevaringsrum

 - Blødt og hårdt materiale

- Produktet skal opfylde form og funktion.

Se også "Unikke samler" under håndværk og design, obligatorisk.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Planlægning: Eleverne tager udgangspunkt i skamler og taburetter fra deres omgivelser samt fra søgninger på internettet. Desuden suppleres med deres egne ideer til, hvad en skammel er. Disse observationer og produktbeskrivelser er udgangspunkt for skamlens udseende.

Elevforudsætninger:

 • Håndværk:
 • Eleverne kender samlemetoden, hvor der skal bores huller og limes og senere sættes en skrue i så limningen holder.
 • Eleverne kan pudse tingene, så man undgår splinter ved brug af produktet.
  • Materialer: Eleverne har erfaringer med forskellige tekstile materialer og forskellige trætyper.

Arbejdsform: Overvejende individuel. Hver elev laver sin egen skammel. Eleverne laver modeller af hele eller dele af skammelen inden de laver det endelige produkt. Dette for at afprøve deres ide til form og funktion.

Materialevalg: Toppladen og mellemplade - 22 mm spånplade

Ben 15 mm* 45 mm fyr, der er limet og skruet sammen i en ret vinkel.

Andre materialetyper kan også anvendes. F. eks. andre træsorter eller dele af metal.

Derudover skal eleverne have adgang til en mangfoldighed af materialer, såvel bløde som hårde.

Skamler med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen

Eksempel på læringsmål og udfordringsmål

 • Eleverne kan eksperimentere med form og funktion i relation til deres designide.

 • Eleverne  kan disponere arbejdsgangene inden de starter på montagen af skamlen.

 

Udfordringsmål (eksempler):

 • Hvordan monteres en låge (hængsler, skydelåge,..)

 • Hvordan skal hængsler monteres på en låge

 • Hvordan kan stof monteres

 • Hvordan monteres en topplade med polster

Skamler med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen

Omfang

ca. 30 lektioner.

Gennemførelse

1-3 lektion: Tegne skamlen i målestoksforhold 1:5. Lav flere forslag.

Disse tegninger bruges til at tegne designideer ind på.

Påbegynde designforslag til dekorationer af sider og top. Eleverne skal/kan designe sider, hylder, skuffer, låger, polstring af sædet, o.s.v. De tegner forskellige forslag og drøfter mulige løsninger med læreren, såvel mht. materialer som håndværksteknikker. Tænk gerne utraditionelt i dekorationsløsningerne. Tænk på hvem, der skal bruge skamlen og hvordan det ’sætter retning’ for dekorationens udseende.

4-30 lektion: Arbejde i værkstederne med at save delene ud, samle skamlerne samt arbejde med dekoration, herunder afprøve forskellige ideer. I denne fase vil eleverne undervejs få nye dekorationsideer, som skal skitseres og løsningen drøftes med læreren. De enkelte elever kan undervejs få brug for at lære supplerende teknikker, for at løse deres valgte designide.

Skamler med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen

 

Tegn på læring:

 • Skamlens stabilitet afgør produktets kvalitet.

 • Under arbejdsprocessen iagttager læreren om elevernes disponering af arbejdet er hensigtsmæssig; om deres disponering følges. I tilfælde af afvigelse, skal eleven redegøre for afvigelsen.

 • Eleverne fremlægger deres designideer og modeller og redegør for form og funktion i relation til produktets formål.

Forslag til undervisningsdifferentiering:

 • Design skamlen anderledes og foretag de nødvendige materialeberegninger.

 • Slække på kravet til hvor mange forskellige udsmykninger, der skal være.

Slut af med at udstille skamlerne til inspiration for andre.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design - valgfag
7. - 8./8. - 9. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Arbejdsformer (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan selvstændigt disponere håndværksprocesser (vejledende mål)
Eleven har viden om håndværksmæssige arbejdsprocesser (vejledende mål)
Design (obligatorisk)
Produktrealisering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan fremstille produkter efter ideer med inspiration fra hverdagsliv (vejledende mål)
Eleven har viden om form og funktion i udførelse af produkt (vejledende mål)