Skat og skattepolitik

Sitet indholder et forslag til hvordan man kan behandle skat og skattepolitik i samfundsfagsundervisningen.

Omfang

Èt til tre lektioner.

Formål

Formålet er at eleverne får mulighed for at forstå de overordnede principper i det danske skattesystem. Fx hedder det i vejldningen for samfundsfag på STX/A-niveau: "Når eleverne skal lære om samfundsøkonomiske sammenhænge kan der med fordel tages udgangspunkt i privatøkonomiske forhold.Fx kan der ved behandling af finanspolitik og skat tages udgangspunkt i en årsopgørelse."

Introduktion og baggrund

Skattepolitik er et kerneområde i forhold til omfanget af sikkerhed, velfærd og borgerservice, som borgerne og politikkerne ønsker at staten skal kunne levere i forhold til samfundet.

Skattepolitikken har været centrat i forhold til markeringer på den politiske scene. 

Gennemførelse

Elevernes lektie kan fx være: H.Kureer Økonomi - en grundbog til samfundsøkonomi" udg.1 2011. s.179-187 eller anden litteratur.

- Lektien gennemgås.

Man kan i begyndelsen af lektionen give eleverne et overblik over hvor skatterne stammer fra og kildernes forholdsmæssige bidrag til det offentliges indtægter ved at vise denne animationsfilm.

- Øvelse - samlet ca.20 mins varighed. Opgaven løses individuelt eller i par på computer.

- Eleverne introduceres til det forprogrammerede excelark fra Tax.dks kaldet "skatteberegneren". 

Undersøgelsesspørgsmål til eleverne er:

- Eleverne skal først finde ud af hvor høj en bruttoindkomst en lønmodtager skal have inden at der skal betales topskat.

- Herefter skal eleverne finde ud af hvor meget de vil få ud af at tjene i intervaller med 25.000,00 vækst.

- Eleverne kan efterfølgende undersøge hvor mange der betalte topskat i 2017 (Brug tabelvæket fra Danmarks statistik: "Skatter og afgifter - Oversigt 2017" tabel 5.8 og tabel 5.12) og hvor stort et skatteproveneu topskatten gav staten. 

Diskussionsspørgsmål til eleverne er

- Er topskatprincippet rimelig og retfærdigt?

- Hvilke økonomiske konsekvenser ville det have at afskaffe topskatten?

Opfølgning

I en efterfølgende lektion kan man inddrage spørgsmålet om skattelettelser i toppen eller i bunden ,som var et vigtigt emne i efteråret og julen 2017 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2018
Publikationen gennemgår bl.a. de væsentligste skattekilder, opgørelsesprincipper samt den bagvedliggende lovgivning. Ligeledes foretages der internationale sammenligninger
Med "Skatteberegning 2018", kan man beregne skatten for indkomståret 2018. (Kilde: https://tax.dk/)