Skole

Fem gode råd til skolen til at skabe balance mellem skole og idræt.
Skolen

1. Se eleven som en ressource

Inddrag eleven og lad eleven vise sine evner - betragt eleven som en ressource i undervisningen. For eksempel kan eleven med fordel få opgaver i idrætsundervisningen med at instruere de andre eller fungere som eksperten. Eleven har ofte en større kompetence indenfor disciplin, overblik, struktur og organisering, som han eller hun kan bidrage med i mange sammenhænge i klassen. Sæt elevens kompetencer aktivt i spil – og lad eleven være en inspiration for de andre i klassen.

2. Vær en aktiv medspiller

Indgå aktivt i samarbejdet om elevens uddannelsesmæssige og idrætslige ambitioner og inddrag forældre og trænere, når eventuelle udfordringer skal løses. Det er for eksempel vigtigt at tale med trænerne om skolens idrætsundervisning, så træneren ved, det er undervisning og ikke træning – og derfor deltager eleven på lige fod med de øvrige elever. Udvis altid forståelse i forhold til træningsperspektivet og gør også jeres eget perspektiv klart.

3. Udpeg en kontaktperson for eleven

Udpeg en kontaktperson for eleven, det kan være elevens idrætslærer eller kontaktlærer, og sørg for, at denne er klædt på til at hjælpe eleven med at planlægge og prioritere. 
Det er kontaktpersonens ansvar at videregive vigtige informationer, som barnet eventuelt går glip af på grund af fravær. Det kunne for eksempel være om et socialt arrangement efter skoletid, hvor det vil give mening, at eleven er med, eller om ting der vil påvirke elevens dagligdag, for eksempel ny lærer, vikar eller andet. En kontaktperson vil oftest fungere som en neutral person for eleven i forventningspresset fra hjemmet, træneren og skolen.

 4. Makkerordning     

Opret en makkerordning, der sikrer, at eleven ved eventuelt fravær har en person i klassen, der hjælper med at tage noter og videregive informationer til eleven om undervisningen og sociale arrangementer efter skoletid. En makkerordning kan være med til at skabe et tilhørsforhold til klassen og styrke elevens bånd til de andre elever.

5. Synlig planlægning

Sørg for at afleveringer med videre er planlagt i god tid, så eleven kan tilrettelægge sin tid, og så I kan prioritere i samarbejdet. Det kan for eksempel være afleveringer, tests, projektopgaver, gruppearbejde. Spørg ind til elevens spidsbelastede perioder eller tidspunkter, hvor eleven har svært ved at få tid til afleveringer. Skolen skal samarbejde med forening (træner) og specialforbund om planlægning og koordination for at sikre en realistisk 
udviklingsplan og et sammenhængende hverdagsliv for barnet.

 

Relaterede moduler