Skole-hjem-samarbejde

Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er med til at skabe gode betingelser for dit barns læring og trivsel og undervisningsmiljøet i klassen.
far med søn møder medarbejder på skolen

Folkeskolen bygger på samarbejde, hvor du som forælder og skolen i fællesskab skaber en god og tryg hverdag for dit barn. Det er afgørende for dit barns trivsel og læring, at du bakker op om de lærere og pædagoger, der er tilknyttet dit barns klasse. Du kan få indflydelse og støtte op om skolen på mange måder. Du kan eksempelvis tale med dit barn om undervisningens indhold eller deltage aktivt i skolebestyrelsen.

Her kan du finde informationer om skole-hjem-samarbejdet og forskellige måder at kommunikere på mellem skole og hjem. Du kan også læse mere om, hvorfor et godt samarbejde er vigtigt, og hvordan du kan bidrage aktivt til det

Skole-hjem-samarbejde

Forældresamarbejde

Folkeskolen bygger på samarbejde

Det er vigtigt, at du som forælder og skolen er sammen om at skabe en god og tryg hverdag for dit barn. Her i artiklen kan du læse om, hvorfor et godt samarbejde mellem hjemmet og skolen er vigtigt, og hvordan du kan bidrage til samarbejdet.
grafisk visning af bestyrelse

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har en vigtig rolle på dit barns folkeskole. Her i artiklen kan du blandt andet læse om, hvem der kan være medlem af skolebestyrelsen, og hvilke opgaver en skolebestyrelse har.
Pige med dåse i snor

Kommunikation mellem skole og hjem

Det er vigtigt med en god kommunikation mellem skole og hjem. Her i artiklen kan du læse om nogle af de forskellige muligheder, du har for at kommunikere med dit barns skole.

Din situation - Skole-hjem-samarbejde