Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen

Materialer: Karrierelæringsunderstøttende skole-virksomhedssamarbejde • Forskellige typer af skole-virksomhedssamarbejder • Praksiseksempler
Virksomhed fra luften

Ministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale til skole-virksomhedssamarbejde i forvaltningen.

I den ny folkeskole er det vigtigt, at der er fokus på, at elever lærer forskelligt. For at understøtte elevernes læring og trivsel skal skolerne åbne sig mod det omgivende samfund. Kommuner og skoler har lokal frihed til at tilrettelægge undervisningen, så alle elever motiveres til læring, for eksempel ved at koble teori og praksis og tage udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger i fagene. En måde at gøre det på er at samarbejde med lokale virksomheder, der finder interesse i at stille medarbejdere og faciliteter til rådighed for en anvendelsesorienteret undervisning.

Erfaringerne viser, at skolen via skole-virksomhedssamarbejde får en samarbejdspartner, der kan bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel gennem en varieret og anvendelsesorienteret undervisning, hvor eleverne lærer i nye sammenhænge og i højere grad kan afprøve det, som de har lært, i praksis.

Skole-virksomhedssamarbejde kan også bidrage med værdi hos virksomheden. Virksomheden får et fremtidigt rekrutteringsgrundlag og kan skabe interesse blandt de unge for virksomhedens fagområde. De unge bliver således gode ambassadører for virksomheden i lokalområdet.

I vejledningsmaterialet kan du læse om, hvad skole-virksomhedssamarbejde er, hvad der kendetegner det gode skole-virksomhedssamarbejde, og hvordan I kommer i gang med at samarbejde med virksomheder.

Du kan også få mere at vide om, hvordan skole-virksomhedssamarbejdet kan organiseres, og om lovgivning og rammer for skole-virksomhedssamarbejde. Endelig kan du finde eksempler fra kommuner og skoler, som har gode erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen.

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen, som er henvendt til forvaltning kan du læse om:

  • Lovgivning, kendetegn og formål
  • Gode råd til skole-virksomhedssamarbejder

Lovgivning, kendetegn og formål

Hammer og bog

Lovgivningsgrundlag

Læs om reglerne og rammerne for organisering af skole-virksomhedssamarbejdet.

Gode råd til skole-virksomhedssamarbejder

Gensidig

Tre gode råd til det gensidige virksomhedssamarbejde

Bogen ’Udsyn i udskolingen’ indeholder en lang række eksempler på meningsfulde læringsaktiviteter i udskolingen. Her fremgår det, at et virksomhedssamarbejde er mere end en rundtur og en sodavand, men en proces, hvor alle parter skal turde stille krav til hinanden. Få her tre gode råd til det gensidige virksomhedssamarbejde.

Del af pakke

Relaterede links

Den gensidige forpligtelse til at samarbejde er både skrevet ind i musikloven og folkeskoleloven.
Hæftet bidrager til, at forvaltninger og skoler videreudvikler den åbne skole på en måde, der øger elevernes læring og trivsel og skaber bæredygtige og udviklende rammer for skolens medarbejdere og de eksterne samarbejdspartnere.
Ungdomsskoleforeningen indsamler og videregiver løbende viden om nye tiltag inden for ungdomsuddannelsesområdet. Hovedvægten lægges på alternative uddannelses- og brobygningsforløb, som kan være med til at sikre uddannelse for unge med særlige behov, som ikke umiddelbart opfyldes i det traditionelle uddannelsessystem.
Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der arbejder for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd.

Emneord