Skoleledernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens fjerde år

Denne VIVE-rapport belyser, hvordan skoleledere oplever og implementerer indholdet i folkeskolereformen i foråret 2018. Desuden sammenlignes resultaterne over tid med besvarelser fra skoleledere siden 2011.

Formål

Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan skoleledere oplever og implementerer de forskellige elementer i folkeskolereformen i foråret 2018, samt om der om er sket ændringer over tid i skoleledernes ledelse af folkeskolerne.

Hovedpointer

Rapporten viser blandt andet:

- Skolelederne oplever en øget kommunal målstyring og opfølgning men mindre kommunal styring af lærernes arbejdsforhold.

- Skolelederne fastsætter mål for de fleste områder og følger i stigende grad op på elevernes læring og trivsel, samt lærer- og elevfravær.

- Skolelederne efterspørger fortsat opkvalificering på trods af et øget uddannelsesniveau.

- Skoleledernes feedback og diskussion af undervisningspraksis med lærerne er uforandret, men ifølge eget udsagn involverer de sig mere i folkeskolereformens særlige metoder, og de uddelegerer i højere grad pædagogiske ledelsesopgaver.

- Skolernes ledelser har i signifikant højere grad kontakt med centrale kommunale aktører i 2015 i forhold til 2011, men niveauet af kontakt har ikke ændret sig siden 2015.

- Der er klar forskel på, hvordan skolelederne i 2018 har prioriteret og efterfølgende implementeret de forskellige dele af folkeskolereformen. Således har delelementerne Lektiehjælp og Den åbne skole generelt været mindre prioriteret i forhold til elementer som kompetenceudvikling af lærerne, understøttende undervisning, faglig fordybelse og bevægelse.

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af VIVE i 2018.

Rapporten bygger primært på besvarelser fra dataindsamlingen i følgeforskningspanelet til folkeskolereformen fra foråret 2018 blandt skoleledere. Som led i dataindsamlingen blev der opnået besvarelser fra omkring:

- 29.000 elever på 2., 4., 6., 8. og 9. klassetrin.

- 3.300 lærere og pædagoger (dansk og matematiklærere til eleverne på ovenstående klassetrin samt de pædagoger, der har opgaver i løbet af skoledagen).

- 760 skoleledere.

- 120 skolebestyrelsesformænd.

- 5.200 forældre til eleverne på 0., 2., 4., 6. og 8. klassetrin.