Reform af de gymnasiale uddannelser

Program og tilmelding til SIP i januar 2019 om karaktergivning. Find desuden materialer fra de tidligere SIP-kurser med temaerne: kvalitetsudvikling, dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen.

Timepulje

COLOURBOX1144119.jpg

Den individuelle timepulje

I forbindelse med institutionens organisering af undervisningen skelnes mellem undervisningstid og fordybelsestid. Undervisningstid omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, mens fordybelsestid omfatter den tid, som eleven bruger på selvstændigt skriftligt arbejde i fagene. Herudover findes en individuel timepulje med undervisningstid, som institutionens leder fordeler til fag og faglige aktiviteter.

Karrierelæring og overgange

Elever

Karrierelæring og overgange

Karrierelæring er led i at kvalificere elevernes valg af uddannelse, erhverv og vej igennem livet. Hent oplæg fra temadagene 6. og 7. november 2018.
Elever på trappen
© UNI-C/Sven Jeppesen

Karrierelæring i gymnasiet

Denne undersøgelse er udarbejdet af CeFU, og er den fjerde og afsluttende evaluering af en række forsøg med karrierelæring i gymnasiet. Undersøgelsen gør status over forsøgene og stiller skarpt på elevernes valg og forløb i gymnasiet.

Kvalitetsudvikling og dannelse

Merete Risager om dannelse i gymnasiet

Merete Risager taler om dannelse

Undervisningsministeren Merete Risager taler om dannelse som introduktion til SIP 3 kursus, november 2017.
Vincent Hendricks

Dialog om dannelse

Se denne dialog om dannelse mellem Vincent Hendricks, Professor i filosofi, Københavns Universitet og Jens Philip Yazdani, Formand for DGS.

Styrket digitalisering

Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

It og digital dannelse i gymnasiet

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne erfaringsopsamling eksempler på og viden om arbejdet med it og digitale læremidler fra udvalgte gymnasier. Opsamlingen viser, at der både er muligheder og barrierer i forbindelse med brugen af it og digitale læremidler.
Elever

Digital dannelse og progressionsplan

Århus Statsgymnasium har i flere år arbejdet med en progressionsplan for digital dannelse, hvor klare mål og tests af elevernes færdigheder og kundskaber integreres i en undervisning, der skal gøre eleverne i stand til at navigere sikkert i det digitale landskab.
Fravalgsvurdering

Fra valg til vurdering - udvikling af en IT-skolestrategi

Et netværksprojekt i udvikling af IT-skolestrategi, her kan du finde link til, hvordan gymnasieskoler på forskellig vis har arbejdet med at kvalificere og udvikle det digitale felt i en samlet skoleplan.

Reformens centrale temaer

evaluering

Formativ evaluering

Med den nye gymnasiereform skal fokus på feedback og evalueringskultur styrkes yderligere.
Annegrete Larsen

Nyt grundforløb

Bedre og kortere grundforløb står der som overskrift i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad betyder det egentlig? Hvad bliver reelt nyt i grundforløbet og hvad er formålet med det? Det forklarer chefkonsulent Jens Refslund Poulsen og kontorchef Annegrete Larsen i videoen herunder. Du kan se hele videoen eller læse nogle af deres svar:
Anders Svejgaard Pors

Det professionsrettede hf

Hf-uddannelsen skal i højere grad professionsrettes, står der i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad ligger der mere præcist i det?

SIP-kurserne - informationer og powerpoints

SIP5

Hvad er god karaktergivning?

Januar 2019. Karaktergivning og dens betydning for mestring, læring og præstationer.
SIP

Kvalitetsudvikling

Oplægsholdernes præsentationer fra SIP4 om kvalitetsudvikling. Kurserne blev afholdt i april 2018.
sip

Det professionsrettede hf

Materialer og præsentationer fra SIP 1b til hf. Efterår 2016.

Temadage - informationer og powerpoints

Elever

Karrierelæring og overgange

Karrierelæring er led i at kvalificere elevernes valg af uddannelse, erhverv og vej igennem livet. Hent oplæg fra temadagene 6. og 7. november 2018.
Undervisning
© Ulrik Jantzen

Temadag om HF

Temadag om projekt- og praktikforløb, timepuljer, professionsorientering samt studiekultur, elevtrivsel, klassefællesskab og fastholdelse.

Relaterede links

Få svar på de spørgsmål, som Undervisningsministeriet ofte får om reformen.
Find læreplaner og vejledninger til alle fag på uvm.dk
Lov om de gymnasiale uddannelser.
Her står de overvejelser, der ligger bag lovteksten på side 19 – 113.
Bekendtgørelser for elever, som har påbegyndt uddannelsen efter 1. august 2017