Skoleudvikling I Praksis - SIP 2014

Undervisningsministeren iværksatte i 2014 et kursusforløb bestående af i alt 4 kursusserier, der skulle støtte gymnasieskolernes arbejde med at udvikle kvaliteten af elevernes læring på de gymnasiale uddannelser.

Kursusforløb for gymnasieskolerne

Deltagere

Formålet med kursusforløbet var at understøtte skolernes arbejde med kvaliteten af elevernes læring. 

Kursusforløbets omdrejningspunkter var elevernes udbytte, lærersamarbejde og undervisningsformer, nye tilrettelæggelser af skolehverdagen og kvalitetsløft på institutionsniveau gennem et dialogbaseret udviklingsforløb på den enkelte institution.

Tilrettelæggelsen byggede på erfaringerne fra blandt andet Udviklingsprogrammet for de gymnasiale uddannelser og andre gymnasierelevante forsknings- og udviklingsinitiativer.

Find materialerne fra SIP 2016/17 her

Om Skoleudvikling i Praksis

3 mødedeltagere

Skoleudvikling I Praksis - SIP introduktion og baggrund

I 2014 iværksatte Undervisningsministeret et kursusforløb bestående af i alt 4 kursusserier, der skulle støtte gymnasieskolernes arbejde med at udvikle kvaliteten af elevernes læring på de gymnasiale uddannelser.
Frontbillede til SIP-videokanal

Vodcasts til SIP

Her finder du videoer til alle SIP-kurserne 2014. Videoerne indeholder oplæg fra forskere, konsulenter, undervisere og andre ressourcepersoner. I titlen til hver vodcast fremgår - i parentes - hvilket SIP-kursus videoenn er knyttet til.
Møde

De gymnasiale læringskonsulenter

Ministeriet har et team af gymnasiale læringskonsulenter, der bistår skolerne i deres kvalitetsarbejde og understøtter skolernes arbejde med at implementere gymnasiereformen.
Undervisningsministeriets logo

FIP - forår 2017

Her kan du finde materialer og præsentationer fra FIP-møderne i foråret 2017.

Materialer fra SIP-kurserne

SIP 2014

Elevernes udbytte og trivsel (Materiale fra SIP-1 2014)

Her finder du kursuspakken, som blev sendt ud til deltagerne inden kurserne. Derudover er der videoer og materiale fra de 8 kursusserier, herunder skoleoplæg og skolernes produkter fra workshoparbejdet.
SIP 2014

En forandret skolehverdag (Materiale fra SIP 3 - 2014)

Her finder du kursuspakken, som blev sendt ud til deltagerne inden kurserne. Derudover er der videoer og materiale fra de 8 kursusserier, herunder skoleoplæg og skolernes produkter fra workshoparbejdet.

Mere om Skoleudviklingn i Praksis