Skolevalg - et autentisk gennemført valg for elever i 8., 9. og 10 klasse i januar 2019

Forsknings-informeret

Skolevalg 2019 er virkelighedsnær demokrati undervisning i øjenhøjde. Det er et landsdækkende valg for elever i 8., 9. og 10. klasse, der gennemføres så autentisk som muligt, så de unge har prøvet en valghandling, inden de får stemmeret og det rigtig går løs. Valget arrangeres af Undervisningsministeriet og Folketinget for at modvirke den faldende valgdeltagelse blandt førstegangsvælgere. Skolevalg afholdes i januar 2019.

Skolevalg er demokratiundervisning i øjenhøjde!

Selvom valgdeltagelsen i Danmark generelt er høj, er den markant lavere blandt unge vælgere.

For at styrke de unges deltagelse i demokratiet er Folketinget og Undervisningsministeriet gået sammen om at arrangere et landsdækkende skolevalg for 8., 9. og 10. klassetrin, inkl. fri- og efterskoler. Formålet er at modvirke den faldende valgdeltagelse blandt førstegangsvælgere ved at lade eleverne prøve valghandlingen, inden de får stemmeret og det rigtigt gælder.

Komplet undervisningsforløb med valghandling, valgkampagner og debatter

I de tre uger op til Skolevalg kører et valgkampslignende undervisningsforløb på Skolevalg.dk. Undervisningsforløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i Fælles Mål for samfundsfag og understøtter arbejdet med samfundsfaglige problemstillinger.

Forløbet giver mulighed for at arbejde tværfagligt mellem samfundsfag og dansk. De to fags faglige felter kan supplere hinanden og være med til at forberede eleverne til at deltage og tage medansvar i et samfund med frihed og folkestyre. 

Der følger lærervejledninger med undervisningsforløbet. I lærervejledningerne finder du konkrete forslag til, hvordan du kan arbejde med Skolevalg i samfundsfag og dansk. Du kan overføre undervisningsforløbet direkte til årsplanen i de to fag. Der er for begge fag formuleret læringsmål og tegn på læring ud fra Fælles Mål i alle moduler. Du kan også med fordel inddrage andre fag og
understøttende undervisning.

Op til valget får eleverne udleveret valgkort, som de skal bytte til stemmesedler på de valgsteder, som skolerne skal stille op. I stemmeboksen kan eleverne sætte kryds på stemmesedlen ved et af de partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget.

Valgresultatet bliver offentliggjort samme aften på DR, der sender fra Christiansborg, hvor der er
valgaften for skoleelever og ungdomspolitikere.

Se mere via linkene i højre spalte eller på www.skolevalg.dk

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Politik (obligatorisk)
Demokrati (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven har viden om demokrati og andre styreformer (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet (vejledende mål)
Det politiske system, retsstat og rettigheder (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven har viden om det politiske system og beslutningsprocesser i Danmark (vejledende mål)

Relaterede links

Scroll ned på siden for at downloade lærervejledninger til samfundsfag og dansk samt vejledninger til valgansvarlig og valgkontrollant.
På denne temaside om folketinget findes information, undervisningsmaterialer, quizz, video m.m. om det danske Folketing.