Skrøbelige stater og flygtningestrømme - evaluering

Under og efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte, både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.

Evaluering

Klassen arbejder med evaluering ift. om læringsmålene for forløbet er nået. Gennemgå tegn på læring og stil dem som spørgsmål, som eleverne besvarer kan besvare mundligt eller skriftligt. 

Der er i forløbet planlagt ud fra, at der kan ses tegn på læring i forskellige niveauer, ligesom evakueringsformene er varierede, for at få så dækkende billede af eleverne præstationer som muligt

Evalueringsmuligheder i de forskellige lektioner

Lektion 1+2

Læreren vurderer elevernes niveau på baggrund af små samtaler med eleverne under gruppearbejdet og gennem deres præsentationer på klassen og afsluttende opsamling. På baggrund af dette kan forløbet justeres til, fx ved i starten af næste lektion at repetere de vigtigste af de begreber, som har været problematiske for eleverne.

Lektion 3+4

Læreren får et indtryk af elevernes niveau gennem små samtaler med eleverne under gruppearbejdet samt under præsentationerne. 

Lektion 4-8

Læreren får et indtryk af elevernes niveau gennem deres fremlæggelser og giver feedback på deres svar her. Gennem det løbende gruppearbejde i det delte dokument kan læreren følge med i, om nogle af grupperne har særlig brug for hjælp under øvelsen. Ved at kigge rundt til elevernes afsluttende arbejde med begrebsarket kan læreren desuden få et indtryk af, om der er begreber, der er problematiske for enkelte elever eller hele holdet. 

Nye læringsmål

Læreren har nu indsamlet evaluerings-data ift. elevernes læring og tegn på læring. Læreren har modtaget besvarelser, set fremlæggelser samt talt med eleverne i grupper og fælles på klassen. På baggrund af dette vurderer læreren elevernes læringsprogression og dette danner grundbund for, hvilke nye læringsmål der skal sættes for klassen.