Skrøbelige stater og flygtningestrømme - gennemførelse

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Gennemførelse - sådan kan du tilrettelægge undervisningen

Undervisningen er inddelt i 8 lektioner, alternativt en temadag.

Gennemførelsesdelen findes under 'Relaterede filer'. 

Forslaget til lektionsplanen kan tilpasses og printes efter behov.

I planen indgår 8 lektioner og det fremgår, hvad både lærer og elever konkret kan gøre.

Undervisningsmaterialer og læremidler

I det skitserede undervisningsforløb gøres brug af følgende undervisningsmaterialer:

Materialerne består af tekster og statistisk materiale. Det meste af materialet er udarbejdet til voksne, men der er udvalgt elementer, hvor sværhedsgraden kan håndteres af elever på 9. klassetrin.

I lektion 5-8 sætter forløbet fokus på Somalia, da det er et af Danidas prioritetslande og er beskrevet som et skrøbeligt land i ”Retten til et bedre liv - Strategi for Danmarks udviklingsarbejde”. Det er herudover betegnet som et af de mindst udviklede lande jf. FN’s oplistning og er samtidig det land fra listen, som Danmark modtager flest flygtninge fra4. Kilderne til dette kan findes her som baggrundslæsning til læreren:

1) Udviklingstal for prioritetslande.

2) Danida - det vil vi.

3)  Liste over mindst udviklede lande, FN-kilde.  

4) Tal og fakta på udlændingeområdet (PDF fra 2013, NyIDanmark.dk) (side 15).

 

Andre materialer / IT:

  • Computere, iPads eller smartphones med internetadgang.
  • Projektor eller IWB, mulighed for kortvisning.

Undervisningsaktiviteter

I de første to lektioner får eleverne en generel viden om begreberne flygtninge og migranter. I tredje og fjerde lektion lærer eleverne om FN’s Flygtningekonvention og kriterierne for at søge asyl i Danmark. 

De sidste fire lektioner sætter fokus på, hvad Danmark foretager sig udenrigspolitisk for at skabe vilkår i udviklingslande, som bl.a. kan bidrage til, at færre mennesker må flygte eller migrere. Herefter får eleverne et billede af de forskelle i levevilkår mellem Danmark og Somalia, som Danida beskriver som en skrøbelig stat.

 

Oversigt over forløb

Lektion 1-2

Lektion 3-4

Lektion 5-8

Flygtninge og migranter

FN’s Flygtningekonvention og flygtningemønstre i Danmark og Europa

  • Strategien for Danmarks udviklingssamarbejde.
  • Hvordan mindsker vi flygtningestrømme?
  • Skrøbelige stater - en sammenligning af livsbetingelser i Somalia og Danmark

I klassen

I klassen

I klassen

I klassen

 

Forløbet varer 8 lektioner. Det forventes, at eleverne tidligere har lært om de større internationale organisationer, primært FN’s rolle i forhold til konflikter og samarbejde i verden.

Der arbejdes i en vekselvirkning mellem gruppearbejde, fremlæggelser og arbejde i plenum. Dette gøres ud fra et ønske om at sikre, at alle eleverne kommer til at deltage aktivt i lektionerne. Elever med evt. svage læsekundskaber kan tilbydes oplæsning via fx www.adgangforalle.dk.

Relaterede filer

Download forslag til lektionsplan for forløbet "skrøbelige stater og flygtningestrømme" her.