Skrøbelige stater og flygtningestrømme - undervisningsforløb med globalt fokus

"Skrøbelige stater og flygtningestrømme" er et globalt inspirationsforløb i faget samfundsfag, som har fokus på dansk udenrigspolitik i et globalt perspektiv. Eleverne arbejder med begreberne flygtning og migrant, Danmarks forpligtelser i forhold til FN’s Flygtningekonvention samt regeringens udenrigspolitiske strategi for udviklingsarbejde. Desuden kommer eleverne til at stifte kendskab til begrebet ”skrøbelig stat” i en sammenligning mellem Somalia og Danmark på baggrund af statistisk materiale.

Formål

Forløbet tager udgangspunkt i forenklede Fælles Mål for samfundsfag, og formålet er, at eleverne tilegner sig færdigheder, som sætter dem i stand til at forstå, forklare og diskutere faktorer, som får mennesker i udviklingslandene til at søge mod vesten enten på grund af forfølgelse (flygtningebegrebet) eller i en søgen efter et bedre liv (migration).

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

8 lektioner 

Se beskrivelsen af planlægning, gennemførelse og evaluering i de tilhørende moduler herunder. Under gennemførelsesdelen kan du finde alle undervisningsmaterialer, links og evt. elevarbejdsark. 

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Politik
International politik
Fase 2
Eleven kan diskutere mål og midler i dansk udenrigspolitik
Eleven har viden om dansk udenrigspolitik
Sociale og kulturelle forhold
Social differentiering
Fase 2
Eleven kan beskrive sociale uligheder i Danmark og i verden med begreber og data
Eleven har viden om beskrivelse og måling af social lighed og ulighed
Samfundsfaglige metoder
Statistik
Fase 1
Eleven kan tolke enkel statistik
Eleven har viden om typer af statistiske fremstillinger