Skriftlighed - en oversigt

Her er materiale om de skriftlige discipliner for Musik A og om andre former for skriftlighed fx 1.g musikhistorie projekt, googledoc's og googlesite's.

Skriftlighed i musik - skriftlige opgaver

gnøgle

M1 - opgaver

En oversigt over opgaver uden hjælpemidler til M1-prøven
Altsax

M2 - Jazzarrangement

Her er en oversigt over materiale til den skriftlige Jazz-opgave i M2
Pige på strand med computer

Nodeprogrammer

Her kan du se videoer og finde vejledninger til nodeprogrammer - især Primus. Har du vejledninger til andre programmer, så send dem til redaktøren.

Skriveprocesser og rapportskrivning i musik

Faglig skrivning

Skriftlighed på tværs af fag

Læreplanen angiver: ”Skriftlige arbejder kan have form af tekster, rapporter, it-præsentationer, multimedieproduktioner, mv”. Hent inspiration til tilrettelæggelse, sprogrigtighed og teknikker.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Nyhedsbrev ultimo april 2018 bl.a. om skriftlig eksamen og netprøver

Emneord