Skriv et kreativt postkort med PhotoCard

Det er sjovt at arbejde med app´en PhotoCard, hvor eleverne kan skrive, indtale og udsmykke et postkort til fx en penneven. Det eneste, modtageren behøver, er en e-mail.

Introduktion

Lad eleverne arbejde med skriftlig og mundtlig produktion i tysk ved at skrive et postkort. App´en PhotoCard er virkelig en hjælp, da man både kan skrive, indtale, tage et billede og udsmykke kortet med frimærke og stickers. Postkortet bliver flot og personligt, og eleverne arbejder på hver deres sproglige niveau. Så eleverne udfolder sig kreativt indenfor en faglig ramme.

Formål

Hensigten med forløbet er, at eleverne anvender medier til at lave en enkel sprogproduktion. De skal samtidig være bevidste om modtager og genre (postkort).

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsformer og materialevalg

App´en PhotoCard fås til iPad og iPhone. Derfor skal eleverne arbejde med disse. Hvis der kun er et halvt klassesæt eller færre iPads, så del eleverne i grupper og lav fx skriveøvelser. I denne fase arbejdes evt. med computer.

Start fælles på klassen: 

 • Brainstorm over de hilse-ord, eleverne kender. Hvem skriver man fx "Hallo", "Hi", "Mit freundlichen Grüßen" til? Snak om modtageren og høflighedsformer på tysk.
 • Hvordan har du det? - Almindelige høflighedsvendinger. Hvordan skrives det på tysk?
 • Hvordan skrives tid og sted i et postkort? Fx Berlin, den 23. August 2014.
 • Klik på "Postkarten schreiben" (under "del af") for et længere skriveforløb.

Eksempler på læringsmål og udfordringsmål

Eleven kan anvende 2 eller flere hilse-ord til at skrive postkort.

Eleven kan skrive almindelige høflighedsvendinger.

Eleven kan anvende disse almindelige høflighedsvendinger i samtale på klassen.

Eleven kan skrive til en ukendt tysk person og bruge høflighedsformer.

Omfang

4-8 lektioner

Gennemførelse

 • Find og download app´en. Den er gratis og findes kun til iPhone, iPad eller iPod.
 • Eleverne skriver et postkort til en penneven eller et familiemedlem. Se "Postkarten schreiben" (under "del af").
 • Eleverne kan indtale max. 1 minut. Derfor skal de bestemme sig for, hvad de vil indtale, og hvad de vil skrive. 
 • Åbn app´en og lad eleverne skrive teksten. Klik på smiley´en under teksten. Så kan de udsmykke med en eller flere "sticker" ("klæbefigurer"), fx. en hund eller en smiley.
 • Klik på camera-ikonet for at tage et foto til forsiden. 
 • Klik på taleboblen og indtal. De fleste elever indtaler flere gange, før de er tilfredse. Til slut klikkes "done". For at høre det indtalte klikkes på taleboblen.
 • Klik på adressen for at tilføje e-mail adresse og vælg et frimærke. Postkortet kan nu mailes til hvem som helst. Man behøver ikke nogen app for at åbne det.
 • Eleven skal også sende mailen til læreren, og du kan bruge deres produkt til evaluering. 

For at slette fx en smiley fra postkortet, holdes på den og smid den ud til siden.

Tegn på læring

 • Eleven skriver svar tilbage til hinanden med hilsen, høflighedsformer, sted og dato.
 • Læreren lytter til elevens indtalte og giver feedback på postkortet.

Forslag til undervisningsdifferentiering

 • Eleverne arbejder sammen i par. Efter sproglig formåen skrives enkle sætninger, spørgsmål. Den ene skriver måske kun 3 sætninger og finder billeder, mens den anden skriver resten og finder stickers.
 • Nogle elever kan skrive et længere brev, hvor de bruger sætningsforbindere som "zuerst", "zuletzt", "wenn", "im Großen und Ganzen", "dann".

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Tekster og medier (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende digitale medier til enkel sprogproduktion på tysk (vejledende mål)
Eleven har viden om sproglige udtryksformer i digitale medier (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan anvende digitale medier til kommunikation på tysk (vejledende mål)
Eleven har viden om kommunikationsformer i forskellige medier og genrer (vejledende mål)