Skumtennis og slagteknik

Skumtennis er en meget fin måde at arbejde med slagteknik i for hold til spil med forlænget arm. Ketcherne er relativ korte, bolden er blød og langsom. På den måde kan man i høj grad i mødekomme de elever, der har det svært med bolde.

Forslag til læringsmål

Eleverne kan kaste bolden op og ramme den

Eleverne kan holde bolden i luften i flere på hinanden følgende slag

Eleverne kan anvende baghåndsslag

Eleverne kan anvende forhåndslag

Eleverne kan anvende overhåndsslag

Eleverne kan variere kraften af deres slag

Valg af undervisningsaktivitet

Skumtennis er et godt valg i forhold til det grundlæggende arbejde med ketcher spil. Der arbejdes individuelt, bolden bevæger sig langsomt og den slår ikke hårdt. Der er mulighed for høj grad af differentiering i forbindelse med opøvelse af slagteknikker. 

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Eksempler på aktiviteter der fremme slagteknik.

  • Slå bolden i gulvet mens du drejer omkring dig selv
  • Hold bolden i luften med driblinger, mens du sætter dig ned og rejser dig op
  • Slå bolden højt op i luften og drej omkring dig selv, nå bolden og slå den op igen
  • Skift mellem forhånd og baghånd og lad bolden ramme jord mellem hvert slag
  • Slå bolden op af en væg, drej rundt og nå bolden igen

Man kan med fordel starte øvelser op uden ketcher, hvor man blot slår til bolden med hånden. Dette vil ofte give eleverne nogle gode bevægelser, som kan overføres til spillet med ketcherne.

Inddrag elever i forskellige måder at udfordre sig selv på.

DGI tennis har udgivet et kompendie med mange forskellige øvelser (se link). Her er der både gruppeøvelser og stationsøvelser, der kan udfordre den enkelte elev.

Tegn på læring

Skumtennis

Eleven ser på bolden inden de slår

Eleven drejer omkring kropsstammen i slaget

Eleven har modsatte fod forrest i serven, fx ketcher i højre hånd,- venstre fod forrest

Forenklede Fælles Mål

Idræt
3. - 5. klasse
Alsidig idrætsudøvelse (obligatorisk)
Boldbasis og boldspil (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan i bevægelse modtage og aflevere forskellige boldtyper (vejledende mål)
Eleven har viden om kaste-, sparke-, gribe- og slagteknik (vejledende mål)

Relaterede filer

DGI har lavet en række forslag til øvelser, man kan lave for at vænne eleverne til at bruge en ketsjer. Der er også beskrevet flere småspil, som eleverne kan fortsætte med, når de er klar. Læs om øvelserne og se illustrationerne via linket.

Relaterede links

”Vil du vide mere om Skoletennis i samarbejde med Dansk Tennis Forbund – kontakt Søren Christens på sc@tennis.dk eller mobil 23 32 89 49”