Smidig stemme

Via opvarmningen får eleverne skabt en god sammenhæng mellem krop, vejrtrækning, stemme og øre. Eleverne bruger stemmen på en legende og eksperimenterende måde.
To piger der synger

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

 

Målet med øvelserne er, at eleverne får brugt stemmen i hele dens omfang, og at eleverne oplever tydelig sammenhæng mellem at trække vejret ind, have en forestilling om en lyd og at deres krop producerer denne lyd.

Gennem en videointroduktion arbejder eleverne med forskellige stemmeøvelser.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål:

  • Eleverne kan bruge deres stemme i hele dens omfang

Undervisningsaktivitet

Øvelserne er det man typisk kalder opvarmningsøvelser, og kan bruges i starten af hver musiktime. De skaber sammenhæng mellem krop, vejrtrækning, stemme og øre. Efterhånden opnår eleverne bevidsthed om stemmens mangfoldige udtryksmuligheder og de får større kontrol over stemmen – dette leder frem mod at kunne synge rent (god intonation).

 

Eleverne står op når de laver øvelserne – gerne i cirkel, så alle kan se hinanden og med plads til at svinge med armene. Arbejdsformen er som udgangspunkt baseret på imitation.

Det er vigtigt, at øvelserne varieres i tonehøjde. Med tiden også gerne med variation i dynamikken – svagt, kraftigt.

 

Ud over øvelserne på videoen, kan følgende øvelser anvendes – hvilket også vil gøre det muligt, at undervisningsdifferentiere:

  1. Lad en elev styre turen i rutchebanen, så de andre følger med tonehøjden.
  2. En elev tegner et toneforløb på tavlen og vælger en vokal som forløbet skal synges på. Eleven er nu dirigent og følger forløbet på tavlen, mens resten af klassen synger (går det op eller ned?)
  3. 2-stemmigt partitur. Der tegnes endnu et forløb oven i det første og vælges en anden vokal. Klassen delse i 2 hold og en elev ”dirigerer” ved at pege på tavlen og dermed styre tempoet i de 2 forløb.
  4. Forløbene suppleres med prikker for korte toner (staccato), p (piano – stille), mf (mezzoforte – medium) og f (forte – kraftigt) eller symboler, f.eks :-) eller :-( .
  5. Lav en kombinationsøvelse, hvor f.eks. højre ben siger en dyb brummelyd, venstre arm siger som en klokke, næsen viftes rundt mens den siger: iiii, osv... Dirigenten (lærer eller elev) styrer hvilken kropsdel der giver lyd, og klassen hænger på med både bevægelse og lyd. Her sætter kun fantasien grænser – alle bevægelser kan følges af en lyd.

Hvad gør læreren?

Læreren viser, hvordan kroppen rystes.

Læreren viser vejrtrækning og laver lyde (med henholdsvis blomst, varm suppe og hundelort)

Læreren viser turen i rutchebanen.

Læreren fortæller om høje og dybe toner.

Læreren viser en tur i bilen med læbe-rul

Hvad gør eleverne?

Eleverne imiterer læreren

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej – eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer

Omsatte læringsmål

Eleverne kan bruge deres stemme i hele dens omfang

Tegn på læring

Eleven synger både dybe og høje toner.

Eleven følger dirigenten ned i dybden og op i højden

Eleven synger med rund og varm klang

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

 

Kreditering

Udarbejdet af Sangens Hus - http://sangenshus.dk/

Forenklede Fælles Mål

Musik
1. - 2. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Sangteknik (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan synge med god klang i større grupper (vejledende mål)
Eleven har viden om stemmebrug (vejledende mål)