Smykker af kokosnød

Kokosnød er velegnet som smykkemateriale. Projektet er overskueligt for eleverne og produktet bliver unikt.

Aktiviteten er afprøvet med en 4. kl.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

Eleven kan anvende akku boremaskine, rondelsliber, søjleboremaskine, pudse- og poleremaskine.

kokossmykker
© Irene Egeskov Andersen

Valg af undervisningsaktivitet

Et stykke kokosnød forarbejdes til et hængesmykke monteret på en lædersnor. Kokosstykkets form tilrettes, der pudses med sandpapir og poleres til slut.

Hvad gør læreren

 • Skaffer kokosnødder.
 • Sørger for at akku boremaskine, rondelsliber, søjleboremaskine, slibe- og pudsemaskine er klar til brug.
 • Foreviser korrekt brug af de enkelte maskiner, herunder understreger risikomomenter.
 • Sørger for sandpapir i forskellige finheder.
 • Skaffer lædersnor. F. eks. 1 mm i diameter.

Hvad gør eleverne

 • Borer to huller i kokosnøden, så saften kan hældes ud.
 • Saver kokosnøden over på midten. To elever deler en kokosnød.
 • Opdeler stykket i mindre dele. F. eks. ved at slå let på den halve kokosnød med en hammer. Stykkerne bliver herved uregelmæssige i formen.
 • Udvælger et stykke at arbejde videre med. Tegner smykkets form indvendig i kokosskalstykket.
 • Saver formen ud med fintandet sav, f. eks. løvsav.
 • Bearbejder overfladen samt kanter.
 • Borer huller til montering af lædersnor.
 • Finpudser på pudsemaskine.
 • Polerer.
 • Isætter lædersnor.
kokossmykker
© Irene Egeskov Andersen

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleven kan anvende akku boremaskine, rondelsliber, søjleboremaskine, pudse- og poleremaskine.

Tegn på læring

Niveau 1: Eleven betjener maskinerne med støtte.

Niveau 2: Eleven betjener nogle af de i undervisningen anvendte maskiner.

Niveau 3: Eleven betjener alle de i undervisningen anvendte maskiner.

Evaluering

Eleverne skal undervejs opfordres til at gå i dybden med deres slibning af kokosstykket. Udvise vedholdenhed. Herved opnår eleverne større glæde ved det færdige produkt. Jf. fagformål stk. 2.

Eleverne kan med fordel lave endnu et produkt i kokosskal umiddelbart efter det første er færdigt. Det vil således kunne iagttages, hvorledes eleverne arbejder med dette andet stykke, stort set på egen hånd.

Ved dette andet produkt, kan der tales om andre anvendelser, f. eks. køleskabsmagneter, knapper m.m.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Maskiner (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende tilladte maskiner (vejledende mål)
Eleven har viden om tilladte maskiner (vejledende mål)

Relaterede links

Videoen viser hvordan en kokosnød kan deles.