Smykker i flet og støbning

Idéen bag undervisningsforløbet er, at eleverne skal arbejde med smykker, hvor de kombinerer tekstile teknikker, som fletning og vævning med metal og støbning. Forløbet er afprøvet i forsøgsperioden.

Introduktion

Fælles mål:

Kompetencemål: Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer

Eleverne skal arbejde med nogle fletteteknikker. En af disse udvælges og skal kombineres med en støbeteknik. De designer deres eget smykke.

Formål

smykke1_0.jpg
© Uffe Bjerre

Eleverne lærer forskellige fletteteknikker.

Eleverne lærer sandstøbeteknik.

Elevernes opmærksomhed om smykker som symboler, 

Smykker som kommunikationsmidler: Hvem er jeg? Hvilke signaler vil jeg gerne sende?

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsform og materialevalg

Læreren har på forhånd fastlagt en maksimal str. på støbningen. Ikke for stort, så bliver smykket for tungt.

Eleverne arbejder primært alene om deres støbe- og flettearbejde. Ideer til fletteteknikker under relaterede link, moduler og filer.

Tilgængelige materialer: diverse flettematerialer, så som snor, garn ig forskellige tykkelser, lædersnøre, tynd metaltråd. Støbemateriale, tin eller bronce. Cibatool.

Internet tilgængeligt.

Forslag til læringsmål og udfordringsmål

Eleverne kan selvstændigt udføre forskellige fletteteknikker, mindst to.

Eleverne kan vurdere og begrunde fletteteknikkers egnethed i forhold til produktets funktion.

Omfang

Ca. 14 lektioner 

Gennemførelse

  • Eleverne ser eksempler på smykker,  såvel fysiske som billeder af smykker fundet på internettet. Der samtales om hvilke signaler smykkernes design og materialevalg sender. Eleverne fortsætter evt. internetsøgningen på egen hånd.
  • Eleverne designer deres smykke: De tegner mange forskellige forslag i den str., som passer til støbingens str. Eleverne lægger med mellemrun alle deres designforslag frem til fælles gensidig inspiration.
  • Det ønskede design rentegnes.
  • Eleverne øver sig i fletteteknikker udført i garn og snor. Lad elever, der har lært en fletteteknik, igangsætte kammerater. Inddrag også flettebeskrivelser for at styrke elevernes kunnen i instruktionslæsning.
  • Eleverne laver smykkedesignet i cibatool, der derefter bruges som patrice i støbearbejdet.
  • Eleverne udfører sandstøbingen samt grundig efterbearbejdning.
  • Eleverne udvælger den ønskede fletteteknik og fletter den snor, som skal indgå i deres smykke. 
  • Smykket monteres.

Forslag til evaluering:

Tegn på læring

Niveau 1

Eleven kan et par fletteteknikker. Eleven kan forklare sandstøbeteknik.

Niveau 2

Eleven kan flere fletteteknikker og kan udføre dem i forskellige materialer. Eleven kan gennemarbejde sandstøbeteknikken, incl. finish.

Niveau 3

Eleven kan vurdere hvilke fletteteknikker, der er egnede i forhold til smykkets design og vælge flettemateriale ud fra dette. Desuden kan eleven give forslag til andre egnede fleteteknikker og materialer, der kunne anvendes.

Forslag til undervisningsdifferentiering

Eleven kan udføre flettearbejdet i et mere genstridigt flettemateriale. F. eks. slendre i tynd metaltråd.

Eleven kan give forslag til andre monteringsmetoder.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Teknikker (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning af bløde og hårde materialer (vejledende mål)
Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer ud fra hensigten med produktet (vejledende mål)

Relaterede links

Siden fortæller også lidt om slyngede snores anvendelse i dragter.