Sociologi

Samlet oversigt over indhold på EMU, der dækker sociologi i samfundsfag.

Sociologi er den disciplin inden for samfundsvidenskaberne, der beskriver og forklarer "mønstre" "sammenhænge" i "det sociale liv". Sociologisk forskning omhandler studier af sociale processer mellem enkelte personer over grupper, organisationer og institutioner til samfundet som helhed og globale forandringer.

Sociologi sammenligner og forklarer sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre

I bekendtgørelse for samfundsfag på gymnasiet hedder det bl.a under de faglige mål:

- anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser 

De kernefaglige områder er defineret som

 identitetsdannelse og socialisation

 massemedier og politisk meningsdannelse

 social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring.

Sociologi generelt

forskel

Socialgrupper, stratifikation, klasser

Social stratifikation, social mobilitet, social arv er forbundne begreber i den sociologiske forskning. Her finder du links, der kan inspirere til undervisningen i denne sociologisk grund disciplin.
ulighed

Sociale forhold og socialpolitik

Modulet indeholder materialer vedr. sociale forhold og socialpolitik herunder henvisning til statistisk materiale
menneskerettighederne.jpg
© Amnesty International

Ligestilling og menneskerettigheder

Ligestilling og menneskerettigheder Undervisningsforløbet ligestilling og menneskerettigheder tager udgangspunkt i tre af Danidas Verdensfilm. Emnet skal introducere til fagets tre kerneområder politik, sociologi og økonomi, men samtidigt gøre fagets genstandsfelt, det samfund som vi alle (elever og lærere) er en del af, levende og nærværende for eleverne. Forløbet er grundigt beskrevet og er opdelt i 7 lektioner med hver sin vinkel på emnet.
lykkelig

Danskerne og lykke

Danskerne udpeges tit som et af verdens lykkeligste folk. Men passer det nu også? Og hvordan måles dette? På denne side præsenteres et forslag til en undervisningsaktivitet om lykke.

Emner inden for sociologien

COLOURBOX1096164 byfremtid.jpg

Bykonkurrence og byudvikling - i et samfundsfagligt perspektiv (del 1)

”Byen” er rammen om langt de fleste danskeres hverdagsliv. Således danner ”byen” rammen for udfoldelser og muligheder i individernes sociale, økonomiske og kulturelle liv. Meget tyder på, at byerne generelt ændrer karakter, hvilket fører til store forandringer for byernes indbyggere. Meningen med dette forløb er at give eleverne mulighed for at indfange, belyse og reflektere over disse udviklingstendenser.
COLOURBOX1096164 byfremtid.jpg

Bykonkurrence og byudvikling - i et samfundsfagligt perspektiv (del 2)

”Byen” er rammen om langt de fleste danskeres hverdagsliv. Således danner ”byen” rammen for udfoldelser og muligheder i individernes sociale, økonomiske og kulturelle liv. Meget tyder på, at byerne generelt ændrer karakter, hvilket fører til store forandringer for byernes indbyggere. Meningen med dette forløb er at give eleverne mulighed for at indfange, belyse og reflektere over disse udviklingstendenser.
mand midt blandt skydevåben

Terror og Ekstremisme del 3

Dette modul indeholder materiale og perspektiver i forhold til terrorisme og voldelig ekstremisme

Minoriteter

Afrikanske kvinder
© Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

Verdens oprindelige folk - samfundsfag

Undervisningsmaterialet "Verdens oprindelige folk" giver lærere og elever mulighed for at arbejde tematisk og systematisk med emnet oprindelige folk gennem en række faglige indgange, undervisningsforløb og vinkler, der relaterer specifikt til fagmålene indenfor især samfundsfag og naturgeografi i gymnasiet.
Bisonhoveder
© Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

1: Verdens oprindelige folk

1.ste modul af undervisningsforløb om oprindelige folk. Film og spørgsmål
Maasaier
© Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

2: Kampen om jorden

Skal de oprindelige folks territoriale rettigheder respekteres?
Logging
© Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

3: Presset til udvikling

Hvordan opfattes modernisering og udvikling i forskellige kulturer?

De sociale medier og deling af krænkende materiale

Digital krænkelse
© Sex & Samfund

Sociologiske perspektiver på samtykke online og offline

Gruppeopgave til samfundsfag stx og hf. I opgaven skal eleverne arbejde med spørgsmålet om samtykke, som er blevet fremhævet i debatter om unges deling af billeder og unges seksuelle møder online/offline i de seneste år.

Aktiviter.øvelser og forløb

COLOURBOX3683374 verdensøkonomi 1.jpg

Indvandrere i Danmark

Aktivitet - Fakta check: Udviklingen i antallet af indvandrere og deres efterkommere i Danmark er et centralt samfundsmæssigt emne. Eleverne får på dette site til opgave at undersøge forholdet nærmere.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png