SOLO taksonomien i den digitale tidsalder

SOLO taksonomien går fra enkel til kompleks. Fra unistrukturel til udvidet abstrakt.Her er et bud på, hvordan denne taksonomi kan bruges i fagligt samarbejde, til synlig læring og i undervisningen i øvrigt.
ipad

Elevernes læring understøttes af klare krav

Hvordan kan vi  tilrettelægge en undervisning, hvor eleverne er med, og hvor vi samtidig har sikret faglig progression og udvikling af kompetencer? En løsning ligger i det kollaborative og produktorienterede med forankring i en digital SOLO taksonomi. Læs denne artikel af gymnasiekonsulenterne Hanne Heimbürger og Anne Boie Johannesson på Center for Undervisningsmidler UCC.

Klare krav til eleverne indebær en tydelighed i, hvad vi forventer på de forskellige læringsnivauer. I et lærersamarbejde som fx AT kan man begynde med at definere, hvor de enkelte verber befinder sig i de enkelte fag. At tegne kan fx i designfaget indebære det højeste niveau, ligesom en principskitse i fysik kan tilhøre kategorien "udvidet abstrakt".

Man kommer langt med at finde verber til sit eget fag i et fortroligt stofområde og italesætte forventningerne for eleverne.

Unistrukturel Multistrukturel Relationel  
Verber der forbinder idéer
Udvidet abstrakt
Verber der udvider idéer
Definere, 
identificere
navngive
rubricere
udføre
huske
genkende
tegne
finde
referere
efterligne
Beskrive
nævne
forbinde
skitsere
opdele
Formulere spørgsmål
sammenligne
forklare årsag
forklare effekt
klassificere
relatere
drage parallel
anvende
integrere
argumentere
organisere
Evaluere
teoretisere
generalisere
forudsige
skabe
forestille
antage
reflektere
komponere
bevise ud fra
fremføre ny påstand

Verber koblet til læringsniveuaerne i SOLO-taksonomien er hentet fra bogen "Synlig læring i gymnasiet og hf" af S. Holm Strøm, som har krediteret P. Hook "Læringsmål og taksonomiske redskaber" for opstillingen.

Læs også (2)

Selvevaluering og målspecificering - SOLO-taksonomi

Piger på række
© Region Syddanmark
Synlig læring: Eksempel på SOLO-skemaer, hvor målene for undervisningen er opstillet i skema-form, hvilket muliggør selvevaluering på samme tid som de konkrete og abstrakte mål ekspliciteres.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord