Spansk valgfag (forsøg) – Fælles Mål og læseplan

På denne side finder du fagformål, introduktion, forsøgsmål og læseplan for forsøgsvalgfaget 3-årigt spansk i folkeskolen. Forsøgsmålene findes printvenlig pdf- og excelversion.

Introduktion

Bemærk: Fristen for tilmelding er forlænget til 24. april 2018. [opdateret 11.02.2018]

Faget spansk som treårigt valgfag er et forsøgsfag, der kan udbydes i folkeskolen fra 7.-9. klasse i perioden 2017-2021. Undervisningen omfatter et trinforløb: 7.–9. klasse med et vejledende timetal på 240 timer fordelt på de tre år. Elever på skoler, der deltager i forsøget kan gå til afsluttende mundtlig prøve i 9. klasse i 2020 og 2021.

Målene er forsøgsmål, der kræver dispensation fra bekendtgørelsen om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner. (Fælles Mål) BEK nr. 663 af 18/05/2015.

Ansøgning om deltagelse i forsøgets anden runde fra august 2018 samt anmodning om dispensation kan ske ved indsendelse af ansøgningsskema til sabine.gadeberg.larsen@stukuvm.dk,

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Fristen er torsdag den 24. april 2018.

Læs mere og find ansøgningsskema her:

Ansøgningsskema 2018 (pdf)

Brev til kommuner og skoler med information om forsøg med treårigt valgfag i spansk 2018-2021 (pdf)

 Download Fælles Mål og læseplan nedenfor

Fagformål

Eleverne skal i faget spansk udvikle kompetencer til at kommunikere på spansk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende spansk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om spansk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med spansk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Faget spansk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i spansktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.