Spansk valgfag (forsøg) – Fælles Mål og læseplan

På denne side finder du fagformål, introduktion, forsøgsmål og læseplan for forsøgsvalgfaget 3-årigt spansk i folkeskolen. Forsøgsmålene findes printvenlig pdf- og excelversion.

Introduktion

Faget spansk som treårigt valgfag er et forsøgsfag, der kan udbydes i folkeskolen fra 7.-9. klasse i perioden 2017-2021. Undervisningen omfatter et trinforløb: 7.–9. klasse med et vejledende timetal på 240 timer fordelt på de tre år. Elever på skoler, der deltager i forsøget kan gå til afsluttende mundtlig prøve i 9. klasse i 2020 og 2021.

Målene for valgfaget er forsøgsmål, hvis anvendelse kræver dispensation fra bekendtgørelsen om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner. (Fælles Mål) BEK nr. 185 af 05/03/2018.

Forsøget er igangsat for at understøtte etableringen af spansk som fortsættersprog i gymnasiet, jf. Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser (2016). Forsøget med det treårige valgfag i folkeskolen løber fra 2017 til 2021.

Forsøget er opdelt i to runder (hhv. 2017-2020 og 2018-2021), hvor ansøgningsfristen for tilmelding til anden runde med start i august 2018 var ultimo april i år. Samlet for 1. og 2. runde er der 34 deltagende skoler, heraf 20 folkeskoler, 8 frie grundskoler og 6 ungdomsskoler med i forsøget.  Det bemærkes, at ungdomsskolerne ofte udbyder spansk som et fælleskommunalt valgfag, hvilket betyder, at forsøget reelt omfatter flere skoler.

Læs mere  her:

Liste over deltagende skoler (pdf)

Brev til kommuner og skoler med information om forsøg med treårigt valgfag i spansk 2018-2021 

 Download Fælles Mål og læseplan nedenfor

Fagformål

Eleverne skal i faget spansk udvikle kompetencer til at kommunikere på spansk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende spansk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om spansk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med spansk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Stk. 3. Faget spansk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i spansktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.