Forskning om inklusion

Få indblik i forskningens resultater og erfaringer.

Hvad siger forskningen?

Inspirationsmaterialet ’Special- og almenpædagogisk samarbejde om inklusion’ består af videointerviews, forskningsoverblik, praksiseksempler og arbejdsspørgsmål om samarbejde om inklusion i folkeskolen.

"Fortællinger om tværprofessionelt samarbejde om inklusion" er en  erfaringsopsamling og en opfølgning på Special- og almenpædagogisk samarbejde om inklusion. Hvor første del handlede om forskning, går vi nu helt tæt på erfaringer fra de kommuner, som har fået puljemidler. Erfaringsopsamlingen handler om følgende tre temaer: relationsarbejde, nye strukturer og nyt blik på praksis.

I inspirationsmaterialet "Sådan bruges ressourcepersoner og team bedsthar en forskergruppe kigget bagom arbejdet med team, ressourcepersoner og co-teaching.

Forskning og praksis - videofilm

I fire film à 15 min. bliver forskning inden for inkluderende klasseledelse bragt helt ind i klasselokalet. Mette Molbæk, Ph.d. VIA University College, har udviklet en analyseramme, der er en konkretisering af viden om inklusion og klasseledelse. Med analyserammen i hånden kører hun ud på skoler og viser, hvordan den kan bruges som et hjælperedskab til at udvikle inkluderende klasseledelse.  Hent baggrundinformation under relaterede filer i højre kolonne.

Produceret i samarbejde med: Mette Molbæk, Ph.d. VIA University College 
Med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler
Tilrettelæggelse og klip: Lasse Olofsson og Marianne Rasmussen, Filmkompagniet .

Emneord