Sprogbad og kulturmøde

I uge 37 var 18 elever, 2 lærere og skolelederen fra Deutsch-Skandinavische Schule i Berlin (Den Skandinaviske Skole) i Esbjerg. Skolen havde valgt at holde lejrskole i Vestjylland og tilbragte ugen på Auraskolen, hvor alle overnattede i Klubben (skolens fritidsklub).

Af Lisbeth Kodal, lærer og eTwinning-ambassadør

Citat fra elev fra Auraskolen:

”Sjovt at lære nogle børn fra andre lande med andre kulturer at kende”

PROGRAM
De 18 berlinske elever var en skøn blanding af tysk-, engelsk- skandinavisktalende teenagere, som mødtes med Auraskolens 8.A og sammen deltog aktivt i forskellige fælles aktiviteter i løbet af ugen. Lejrskolen var med ankomst mandag Esbjerg og afgang igen fredag.
Tirsdag blev eleverne fra Berlin afhentet af de danske værtselever og dagen indledtes med ice-breakers og præsentationer, som var forberedt hjemmefra og foregik på både dansk, engelsk og tysk.
“I starten var det lidt akavet, da der ikke rigtig var danskere og tyskere der talte sammen, men i løbet af dagene blev det bedre.”
”Der Kontakt mit den Dänen hat super geklappt. Ich konnte mich ab und zu mit den Dänen austauschen”.

Hele tirsdagen bød på virksomhedsbesøg, sport, mad og fællesskab. Onsdag aften var der fællesspisning og forskellige aktiviteter i Klubben og torsdag en by-rundvisning i Esbjerg, som blev varetaget (in English) af en IB-elev fra Esbjerg Gymnasium.
”Det var godt, da vi fik øvet vores tysk og engelsk”

FAGLIGT (Fælles Mål)

  • Eleverne har i deres evaluering bekræftet, at de nu;
  • kan agere i spontane internationale kulturmøder – og har viden om sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund. 
  • kan anvende engelsk som kommunikationsmiddel i forskellige situationer (engelsk)
  • kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur samt forstå og anvende forståelse for kultur (tysk)

”The connection with the Danish students went really well and I had a lot of fun playing basketball and pool”

WHAT’S IN IT FOR ME?
Besøget var en første-gangs-oplevelse, som vi allerede nu gerne vil gentage. Alle eleverne har givet positive tilbagemeldinger på mødet med hinanden og det at skulle bruge sit fremmedsprog. Nogen mener ikke, de fik snakket nok, hvilket der bliver mulighed for til næste år, hvor Auraskolens 8.klasse (kommende 9. klasse) tager på lejrskole til Berlin, og vi i fællesskab planlægger, at eleverne skal indkvarteres privat.
”Jeg kunne godt lide, at vi havde så meget at gøre med danskerne, men det var ikke så godt at man ikke lærte dem at kende så godt, det var jeg lidt ked af.”

KULTURMØDE
I forhold til den fælles evaluering som eleverne fra Deutsch-Skandinavische Schule og Auraskolen har lavet (der var 3 spørgsmål som skulle besvares: hvad var godt?, hvad var svært?, hvordan var kontakten med de andre elever?) har lejrskolen/besøget var en succes. Og ja, der var også noget som var svært nemlig
”I struggled with waking up at 7.00 am”
og
“Am Anfang fand ich es schwierig Kontakt mit den dänischen Schülern aufzunehmen. Am Ende haben wir und mit den dänischen Schülern dann aber doch gut verstanden”.

Internationalisering og den internationale dimension kan implementeres på mange måder. Vi kan varmt anbefale at invitere udenlandske elever på lejrskole og glæder os over, hvordan elevernes kulturmøde har taget form:
„vi lærte nye mennesker at kende.... hygge“
„fik en tysker på snap – yay“

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord

Tema