Sproget i matematik

Et projekt om at styrke det matematiske sprog i undervisningen

Sproget i matematik

En collage af symboler

Sproget i matematik er et udviklingsprojekt som matematiklærerforeningen har stået for  og som   er blevet støttet fra undervisningsministeriets udviklingspulje.

Projektet handlede om styrke elevernes arbejde med det matematiske sprog i matematikundervisningen. Det  blev afsluttet i efteråret 2014 med en konference, hvor mange matematiklærere kom med  gode ideer til aktiviteter.

På projektets hjemmeside er et omfattende idekatalog til, hvordan man arbejde med sproget i matematik.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png