Sprogets betydning for læring

Dit barn skal blive dygtig til at bruge sproget i forskellige sammenhænge. Som forælder har du stor betydning for at hjælpe med at udvikle og styrke dit barns sprog.
Lærer og elev kommunikerer

Dit barn lærer blandt andet sprog ved at se og høre, hvordan du og andre voksne bruger sproget -eksempelvis i skolen og i fritiden. Som forælder kan du for eksempel styrke dit barns sprog ved at være nysgerrig og spørge ind til, hvad dit barn har oplevet i skolen. Det er skolens mål, at dit barn bliver dygtig til at læse, skrive og fortælle i alle de fag, barnet møder i skolen. Lærerne vil støtte eleverne i deres sproglige udvikling og i den faglige læsning, der er tilknyttet de enkelte fag.

 

Her på siden kan du få informationer om sprogets betydning i dit barns skoledag og få konkrete idéer til, hvordan du kan støtte dit barns sproglige udvikling.

Sprogets betydning for læring

Statistiske målinger på papir

Hvordan og hvorfor bliver mit barns sprog testet i folkeskolen?

Det er skolens mål, at dit barn bliver så dygtig til at skrive og tale dansk som muligt. Derfor bliver dit barns sprog testet flere gange i løbet af folkeskolen. Testene hjælper lærere og pædagoger med at planlægge undervisningen, så alle børns sproglige behov bliver tilgodeset.
matematiske formler

Dit barn lærer faget gennem sproget

Fagsprog kan generelt være sværere at forstå end hverdagssprog. Det gælder også, når dit barn skal lære fag i skolen. Men det er også gennem dette særlige fagsprog, at dit barn lærer faget. Derfor skal alle børn have hjælp af deres lærer og deres forældre og kammerater til at forstå og bruge det fagsprog, der er særligt for det enkelte fag.
bedstefar læser for sit barnebarn

Sådan kan du hjælpe dit barns sprog på vej

Som forælder har du stor betydning for, hvordan dit barn lærer og udvikler sig. Og du har en vigtig rolle i at styrke dit barn i at udvikle sit sprog. Dit barn lærer blandt andet sprog ved at se og høre, hvordan du og andre voksne bruger sproget i for eksempel vuggestuen, børnehaven, skolen og fritiden.
Far snakker med sin søn

Et godt hverdagssprog er grundlaget for, at dit barn klarer sig godt i skolen

Når dit barn begynder på mellemtrinnet i 4. klasse, bliver sproget i undervisningen mere komplekst. Det betyder, at dit barn lærer flere nye ord i undervisningen. Det betyder også, at de ord, som barnet kender i forvejen, får fagspecfikke betydninger afhængig af hvilket fag, ordene bliver brugt i.