Om sproglig udvikling

Igennem hele skoleforløbet skal alle elever løbende udvikle deres mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder, for at de kan deltage aktivt i skolens undervisning og klare sig godt fagligt og socialt.
Sproglig model

Derfor er sproglig udvikling et tværgående tema i Fælles Mål. Det er skrevet ind i alle obligatoriske fag.

Alle lærere er forpligtet på i deres fag at arbejde med elevernes sproglige udvikling.

Sproglig udvikling er målrettet alle elever, men har også et særligt fokus på tosprogede elever og på elever med ordblindhed. Derfor kan du her læse om:

  • Sproglig udvikling i alle fag
  • Tosprogede elever og sproglig udvikling
  • Viden og forskning om sproglig udvikling
  • Ordblindhed

Her kan du læse om (4)

Ordblindhed

Lærer hjælper elev
Inspiration til arbejdet med ordblinde elever i grundskolen.