SRP med matematik

Find inspiration til SRP-opgaven. Der er både konkrete forslag og idekataloger.

Idekataloger

Skriftlig afgangsprøve

10 danske matematikere - 10 matematiske fortællinger

Film og tilhørende projektmaterialer kan give gymnasieelever et levende indtryk af, hvad matematisk forskning er, og hvor spændende en verden, der her åbner sig, for dem der vælger at studere matematikholdige uddannelser.

Matematik med historie eller samfundsfag

Russisk kampvogn

Lanchesters modeller

Lanchesters modeller er matematiske modeller, der beskriver et slag mellem to militære styrker. Modellerne kan afprøves på historiske data og kan derfor danne udgangspunkt for en større opgave med fagene matematik og historie.
Jorden set fra rummet

Opmåling af Jorden

Lige siden antikkens grækere har man forsøgt at opmåle Jorden på mange forskellige måder. Opmåling af Jorden er et emne på mange niveauer. Det kan bruges tidligt i geometriundervisningen og senere til en større skriftlig opgave. På studieture kan det også være relevant at beskæftige sig med opmåling af Jorden.
Mennesker med maske om munden

SIR-modeller

SIR-modeller beskriver spredningen af en smitsom sygdom. De kan danne udgangspunkt for en større skriftlig opgave eller til toning af en studieretning med biologi.
Kolera og kommunalbestyrelsen
© Københavns Stadsarkiv

En dødbringende epidemi – koleraen 1853. Introduktion.

”En dødbringende epidemi – koleraen 1853” handler om koleraen i København. Det er en kildesamling beregnet til gymnasieundervisning, hvor fokus ligger på hygiejne, sygdom og sundhed. Foruden at bruge kildesamlingen i historieundervisningen, vil den med fordel kunne bruges i et AT- forløb med følgende fag: historie, biologi, samfundsfag og matematik. Kildesamlingen vil desuden kunne bruges af elever, der skal skrive studieretningsopgave. ”En dødbringende epidemi – koleraen 1853” er udarbejdet af historiker Hajar Ghziel og historiker ph.d. Nete Balslev Wingender, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. De originale kilder findes på Københavns Stadsarkiv.
Eiffeltårnet Paris
© Torben Svendsen

Sophie Germain

Sophie Germain var en formidabel matematiker, hvis historie afspejler tidligere tiders kvindesyn. Hun kan derfor inspirere til et forløb om historisk matematik eller en større skriftlig opgave eventuelt sammen med historie.

Matematik og kunstneriske fag

Orgelpiber

Fourieranalyse

Fourieranalyse er et eksempel på et stykke smukt matematik, der har mange praktiske anvendelser og derfor er velegnet til SRP-opgaver. Mulige samarbejdspartnere er fysik, kemi og musik.
Noder der danner en spiral

Per Nørgårds uendelighedsrækker

Per Nørgårds uendelighedsrækker er baseret på et kompositionsprincip, der har mange fællestræ med matematikkens iteration. Det er et emne, der kræver et solidt kendskab til musik, så det er mest velegnet til et tværfagligt førløb på en studieretning med musik eller til en SRP med matematik og musik.

Matematik og naturvidenskab

Enzymmet  lysozym

Enzymreaktioner

Enzymreaktioner kan modelleres ved hjælp af differentialligninger, og derfor er velegnet til et samarbejde med kemi eller biologi i form af en større opgave eller til toning af studieretning.
Orgelpiber

Fourieranalyse

Fourieranalyse er et eksempel på et stykke smukt matematik, der har mange praktiske anvendelser og derfor er velegnet til SRP-opgaver. Mulige samarbejdspartnere er fysik, kemi og musik.
Jorden deformerer rummet

Ikke-Euklidisk geometri

Den klassiske geometri er beskrevet i Euklids Elementer, der blandt andet bygger på 5 postulater eller aksiomer, som vi vil kalde dem i dag. I ikke-euklidisk geometri gælder det 5.postulat derimod ikke. Emnet er velegnet til en SSO-opgave eller en SRP-opgave med fysik som det andet fag.
Jorden set fra rummet

Opmåling af Jorden

Lige siden antikkens grækere har man forsøgt at opmåle Jorden på mange forskellige måder. Opmåling af Jorden er et emne på mange niveauer. Det kan bruges tidligt i geometriundervisningen og senere til en større skriftlig opgave. På studieture kan det også være relevant at beskæftige sig med opmåling af Jorden.
Mennesker med maske om munden

SIR-modeller

SIR-modeller beskriver spredningen af en smitsom sygdom. De kan danne udgangspunkt for en større skriftlig opgave eller til toning af en studieretning med biologi.

Matematik og sprogfag

Geometriske figurer

Flatland

Flatland, med undertitlen A Romance of Many Dimensions, er en satirisk novelle om en verden beboet af 2-dimensionelle figurer. Den er velegnet i et tværfagligt samarbejde mellem matematik og engelsk, til toning af studeretning og som udgangspunkt for større skriftlige opgaver.
Globus

Opmåling af Verden

Opmåling af Verden er skrevet af Daniel Kehlmann og er den bedst sælgende roman på tysk siden 1985. Hovedpersonerne er Alexander von Humboldt og Carl Frederich Von Gauss. Med en matematiker som hovedperson er den velegnet til en større skriftlig opgave eventuelt med med dansk eller tysk som det andet fag.
Engelsk bulldog

The curious incident of the dog in the night-time

Den måske lidt overraskende overskrift er titlen på en bestseller-roman af den britiske forfatter Mark Haddon. Den handler om en dreng med en psykisk diagnose. I romanen spiller matematik en væsentlig rolle, så den er velgenet i et samarbejde med engelsk eller psykologi og til toning af studieretning. Den kan også være udgangspunkt for større skriftlige opgaver.
Tegning visende Alice i eventyrland

Alice i Eventyrland

Alice i Eventyrland er tilsyneladende en uskyldig børnebog, men den er fuld af skjult matematik og er derfor anvendelig i mange tværfaglige sammenhænge som SRP, SSO og toning af studieretning.

Læs også...

Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde. Se links til humanistiske fags metoder her!
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal der være et betydeligt samarbejde på tværs af hovedområderne, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
COLOURBOX851884 (1).jpg

Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to fag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png