SRP - Naturgeografi

Naturgeografi på B-niveau kan indgå i studieretningsprojekter (SRP). Her findes ideer til projekterne. Dels fra praksis, dels fra forskellige uddannelsesinstitutioners bud på SRP.

Studieretningsprojektet

katrina-08-28-2005.jpg
© NOAA

Naturgeografi og SRP

Naturgeografi på B-niveau kan indgå i studieretningsprojekter (SRP). Her finder du ideer til projekterne. Dels fra læreres praksis, dels fra forskellige uddannelsesinstitutioners bud på SRP.
Fossilt søpindsvin
© Laust Wium Olesen

Naturgeografis og geografis metoder

Gymnasiefagene har en øget fokus på metode og metodebevídsthed. Denne side samler materialer om naturgeografis metoder og videnskabsteori. Målet med denne side er, at fagets undervisere kan henvise deres elever til at søge hjælp her i forbindelse med især AT og SRP.
katrina-08-28-2005.jpg
© NOAA

Katrina - en orkan og dens følger

Katrina udviklede sig til en af de værste hurricanes i USAs historie, ikke mindste m.h.t. de liv og værdier der gik tabt. Myndighedernes respons kom under voldsom kritik. Det langvarige oprydningsarbejde står stadig på.

Læs også...

Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde. Se links til humanistiske fags metoder her!
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal der være et betydeligt samarbejde på tværs af hovedområderne, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
COLOURBOX851884 (1).jpg

Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to fag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png