Større skriftlige opgave - SSO

Den større skriftlige opgave på HF skal løses på højst syv døgn, så det er godt at være forberedt!

Gode råd til eleverne og forberedelse

Elever foran skærm

Undgå panikken i de 7 dage ved at bruge tiden før!

Tiden før 

Senest 6 uger inden opgaveperioden angiver du selv opgavens område og fag, du har valgt. Du kan vælge mellem 1 og 3 fag, der indgår i besvarelsen. Mindst ét af fagene skal være på mindst B-niveau. Det er din(e) vejleder(e), der formulerer opgavens endelige ordlyd.

Materialet, du skal bruge til opgaven, består både af kendt stof og af helt nyt fagligt stof. Som regel får du det nye stof som bilag af din vejleder.

Du skal altså sørge for at skaffe dig det relevante materiale, du skal bruge til besvarelsen. Brug de 6 uger til at sætte dig ind i det faglige materiale, du ved, du skal bruge.

Tag kontakt til din vejleder så tidligt som muligt. På første møde afstemmer I forventninger til det faglige indhold, opgavens formelle krav og hvad du kan forvente af din vejleder. I lægger sammen en plan for vejledningen.

Brug din vejleder!

  1. Få et realitetstjek af dine idéer. Kan det lade sig gøre at skrive om det, du foreslår?
  2. Skal området afgrænses? Lad vejleder hjælpe dig med at vinkle og indsnævre, så du får et fokus.
  3. Tal med vejlederen om forskellige problemformuleringer. Tal med vejlederen om, hvordan du kan angribe de forskellige problemstillinger.
  4. Hvilke materialer har du? Lad vejleder henvise dig til mere og måske andet. Få konkret hjælp til litteratursøgning!
  5. Tal med vejlederen om, hvilken faglig viden og hvilke teorier og metoder du har tænkt dig at anvende. Tjek, om dine begrundelser for valg af teori og metode holder vand.
  6. Aftal med vejlederen, hvornår I skriver til hinanden i den fase, hvor du skriver problemformulering, søger litteratur og skriver på opgaven: Omfang af vejledning skal stå klart for dig.
  7. Aftal med vejleder præcis hvad hvert vejledningsmøde skal gå ud på. hvad skal du og vejleder have forberedt hver især? Overvej, om du skulle skrive dine spørgsmål til vejlederen i forvejen. 

Referere materiale?

Fagkonsulent i stx-engelsk, Hanne Kær Pedersen svarer på spørgsmål:

Må eleven referere materiale eller tekstforlæg i SRP/SSO/skriftlige afleveringer?

I særlige tilfælde, hvor materialet er meget nyt, sjældent eller usædvanligt, kan et resume have sin begrundelse i en SRP/SSO eller skriftlig opgave, mens et referat absolut ikke er tilrådeligt. Hvis det er muligt for eleven i stedet at tage fat på temaer og ud fra disse forklare plottet, vil det være langt bedre, og eleven vil ikke spilde plads og ord på noget, der ikke ligger inden for det vi evaluerer. 
I et essay til eksamen bør eleven være trænet i at skrive en tragtindledning, der tydeligt angiver fokus for elevens tekst samt introducerer tekstforlæggets titel og forfatter.

Hvordan citerer man filmmateriale?

Når det gælder citat i SRP fra filmisk materiale/mediestof er der tre muligheder for eleven.

  1. Ved et verbalt citat benyttes transskription og angivelse af minuttæller.
  2. Ved et citat af en situation eller scene benyttes skærmdump og minuttæller.
  3. Ved anden reference til det filmiske materiale er det muligt at parafrasere tekstnært og angive minuttæller.

Må materialet være på dansk?

Vi opererer i læreplanen med kernestof og supplerende stof, og begge dele skal være på engelsk. Forskellen er, at kernestoffet er ubearbejdet, autentisk engelsk, mens det er muligt at anvende oversat materiale som supplerende stof."

Svar på ofte stillede spørgsmål

768977_.jpg

Undersøg hvad du skal og hvad du må!

"Råd og vink om SSO i dansk" (Se filen) er udarbejdet af fagkonsulent Susanne Mose. Den er beregnet til lærere, men giver svar på en masse spørgsmål:

Læs om dansk-engelsk, dansk-samfundsfag, dansk-historie

Udenlandsk værk i oversættelse? Medieværk uden tilhørende tekst?

Det professionsrettede SSO

Som noget nyt med 2017-reformen er der nu mulighed for, at du i forlængelse af din fagpakke kan skrive SSO med fokus på det job, du godt kunne tænke dig at få på længere sigt. Det betyder ikke, at du skal skrive om, hvad det arbejde går ud på, for du skal stadig tage udgangspunkt i dine fag. Det er dog nok mest motiverende at have fingrene i noget, der føles rigtigt relevant for dig og måske endda komme ud at undersøge noget, du kan bruge i din SSO. Det giver normalt også lidt bonuspoint hos censor, når man kan se, at der er blevet lagt en ekstra indsats.

Til højre er vedhæftet tre eksempler på formuleringer, som på et plan er helt almindelige historieopgaver, men som også sporer dig ind på de dilemmaer, du kan stå med i den senere karriere.

Citater

Skriv bedre

768969_.jpg

Argumentation

Argumentation handler om at overbevise sin modtager om en holdning eller et synspunkt. Inspiration til dansk og samfundsfag.

Informationssøgning og kildekritik

Læs også...

Tekst

Historieopgaven

Formuleringer, vejledninger og formaliaøvelser til historieopgaven i 1.HF.
pressefoto minitex14
© Helle Trolle

Teori og metode - hvad er forskellen?

Hjælp eleverne til at forstå forskellen mellem teori og metode. Metoder henter de fra fagene som fx litterære analysemetoder. Teori er det de tænker, når de vælger en metode.

Emneord