Statistik, Lineær regression og Brugen af R2

Supplerende materiale til vejledningen 2017.

Det supplerende materiale til vejledningen      

Nedenstående materiale er udarbejdet i forbindelse med offentliggørelse af 

Vejledning Matematik A, B og C – stx 2017.  

Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af Lærerplanens tekst.  

Materialet vedrørende statistik og R2 er leveret af:

  • Claus Thorn Ekstrøm, KU Biostatistik
  • Ernst Hansen, KU Matematik 
  • Per Bruun Brockhoff, DTU Compute   

 

Materialet om Lineær regression, B-niveau, er leveret af:

  • Anders Rønn-Nielsen, Copenhagen Business School
  • Bo Markussen, Københavns Universitet

 

Dokumenter til vejledningn

Data

Lineær regression, B-niveau

Materialet lægger op til at eleverne arbejder selvstændigt med datasæt og derigennem får indblik i den statistiske metode og begreberne knyttet dertil.

Emneord