Statistik om inflation

Denne øvelse går ud på at sammenligne udviklingen i inflation mellem Danmark og udlandet

Omfang

20 min.

Formål

"Digitale værktøjer og ressourcer anvendes i undervisningen til at støtte og supplere de faglige mål og den pædagogiske proces" (Lærevejledningen i samfundsfag).

Introduktion og baggrund

Øvelsen går ud på at finde relevant statistisk materiale ved hjælp af databaser. I dette tilfælde drejer det sig om at sammenligne udviklingen i inflationen i Danmark, EU-området og USA.

Gennemførelse

I forbindelse med en gennemgang af inflation og prisdannelse i et økonomiforløb kan denne sekvens passende inddrages.

1. Når eleverne er fortrolige med begrebet inflation, inflationens årsager og virkning samt hvordan man konstruerer et prisindeks skal eleverne nu undersøge hvordan inflationen har udviklet sig i Danmark. 

Elever får opgaven: Gå ind på Danmarks statistik: dst.dk og videre til Statistikbanken. Vælg herinde "priser og forbrug" og gå endlig ind i tabellen "forbrugerpriser".

Find relevant data i tabellerne og fremstil to grafer over udviklingen i den danske inflation 1900 til 2016, ved henholdsvis at bruge data fra tabellerne "aForbrugerprisindeks, gennemsnitlig årlig inflation (1900=100) efter type og tid." og b) "Forbrugerprisindeks, årsgennemsnit (1900=100) efter type og tid". 

Forklar årsagen til at de to graferr er så forskellige og hvad de hverisær illustrerer.

Undersøg herefter udviklingen i USA's inflation og sammenlign den med udviklingen i Denmark (hvilken en af de to opgørelsesformer skal man bruge i denne sammenhængen?). Læreren kan enten udlevere link eller bede eleverne selv finde frem til en relevant statistik 

Sammenlign den seneste udvikling i den europiske inflation *) med udviklingen i Danmark. Hvilke konklusioner kan man drage af udviklingen i inflationen i perioden 1997 til 2017.

Læreren kan enten udlevere link eller bede eleverne selv finde frem til en relevant statistik om udviklingen inden for EU-området.

*) se grafen "the overall HICP inflation rate"

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png