Stavning og bevægelse

Arbejd med diktatord eller svære ord fra en læsetekst i en øvelse, der har fokus på bevægelse og samarbejde eleverne imellem.

Forslag til læringsmål

Eleverne kan stave lette ord.

Eleverne kan stave udvalgte ord fra en tekst.

Valg af undervisningsaktivitet

Med den nye folkeskolereform skal idræt, motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Med øvelsen her får du på en nem måde implementeret bevægelsen, mens eleverne træner staveord fra f.eks. en læsetekst.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Staveord på ordkort + alfabetets bogstaver til hver gruppe (lav lidt ekstra af de bogstaver, der bruges flere gange i et ord).

 • Eleverne stiller sig i to grupper i den ene ende.
 • Foran hver gruppe er alle bogstaverne placeret på gulvet.
 • I den anden ende ligger alle staveordene.
 • Den første elev fra gruppen løber ned til den anden ende, vender et staveord og læser det op for gruppen. Hernæst siger han ordet i en sætning, så forståelsen er sikret.
 • Gruppen i den anden ende skal nu prøve at stave ordet med de bogstaver, der ligger foran dem.
 • Når læreren har godkendt ordet, må eleven, der læste op, løbe tilbage til gruppen.
 • Der gives high-five og den næste elev i gruppen må nu løbe op og finde et nyt staveord.

Variation og differentiering

 • Man kan tælle point ved at have en kasse med kugler, der placeres i en kasse tilhørende gruppen, når de får stavet et ord korrekt. Læreren kan også blot holde styr på pointgivning, når han/hun tjekker ordet.
 • Der kan laves flere grupper (og hermed også flere bunker med bogstaver), hvis man ønsker et højere aktivitetsniveau.
 • Man kan aftale, at eleverne ikke må sige noget, mens de staver til ordet.
 • Øvelsen kan laves på alle klassetrin. 

Tegn på læring

Eleven kan stave til ordene under aktiviteten.

Eleven kan efterfølgende stave til de ord, der har været med i aktiviteten.

Øvelsen er udarbejdet af Esben Brøgger Mikkelsen - Lærer på Bellahøj Skole, Københavns Idrætsskole

Diktatord
© Signe Bøtter-Jensen

Forenklede Fælles Mål

Dansk
1. - 2. klasse
Fremstilling (obligatorisk)
Korrektur (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan stave lette ord (vejledende mål)
Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan stave til almindelige ord (vejledende mål)
Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder (vejledende mål)