Stavnsbåndets ophævelse

Stavnsbåndets ophævelse i 1788 er siden blevet fejret som symbol på de store landboreformer, der hævede bondestanden op – eller næsten op – på niveau med alle andre stænder. Få inspiration til undervisningen her.

Hvorfor er ophævelsen af stavsbåndet vigtigt?

Stavnsbåndet fra 1733 bandt en stor del af den mandlige landbobefolkning til deres stavn, dvs. det gods man fra fødslen hørte ind under. Der var flere formål med stavnsbåndet. For Kongen var det vigtigt at sikre, at våbenføre mænd kunne være til rådighed i tilstrækkeligt antal til militærtjeneste. For godsejerne, som var afhængige af landbobefolkningen, havde de således sikkerhed for arbejdskraft på godsets jorder, det såkaldte hoveriarbejde.

Ophævelsen af Stavnsbåndet gav efterhånden landbobefolkningen friere forhold, bl.a. til at flytte, hvis de ønskede det. Stavnsbåndets ophævelse er en del af en lang række andre reformer i slutningen af 1700-tallet og de første år af 1800-tallet, som på radikal vis var med til at ændre ikke kun forholdene på landet, men hele det danske samfund. Ophævelsen af Stavnsbåndet står som et symbol på disse reformer. i dag kendt under fællesbetegnelsen "De store Landboreformer".

Forslag til undervisningen

undervisning

Se forslag til undervisningen under "relaterede" i højre spalte.

Se en kort film om stavsbåndet og stavnsbåndets ophævelse

Denne korte film på 8 min. fra historiekanon.com giver en hurtig indføring i, hvordan stavnsbåndet påvirkede almindelige mennesker og de historiske begivenheder omkring ophævelsen.

Forenklede Fælles Mål

Historie
7. - 9. klasse
Kronologi og sammenhæng (obligatorisk)
Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)
Fase 2
Eleven har viden om historisk udvikling (vejledende mål)
Historiekanon (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)
Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)

Relaterede links

Baggrundsviden, quizzer, korte videoer mv. fra Danmarkshistorien.dk
Eleverne skal i dette forløb arbejde med stavnsbåndet og med enevælden som periode. I forløbet får eleverne en forståelse for magtforholdene under enevælden, herunder særligt bøndernes status i samfundet. De præsenteres for den overordnede udvikling af stavnsbåndet fra dens indførsel til dens afskaffelse og skal reflektere over de liberale tanker, der leder frem mod stavnsbåndets ophævelse, ligesom de skal perspektivere til deres eget hverdagsliv
Se afsnit 21 om fæstbønder
Quiz fra danmarkshistorien.dk - man skal have læst på lektion først....