Storkonflikt?

Dette site indeholder en lille øvelse i forbindelse med den netop overståede truslen om en storkonflikt på det offentlige overenskomstområde i 2018.

Omfang

En lektion.

Formål

En storkonflikt på det offentlige overenskomstområde ville være central i forhold til den økonomiske udvikling i Danmark.

En overenskomstaftale er omdrejningspunktet for løndannelsen i den offentlige sektor og det er afgørende for rammerne for de næste års arbejdsvilkår på det offentlige område. Emnet relaterer sig til "det økonomiske kredsløb, de økonomiske mål og de økonomiske styringsinstrumenter" (indkomstpolitik) der er generelt pensum på alle samfundsfaglige niveauer.  

Introduktion og baggrund

En overenskomst er den aftale, som fastlægger de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte, som arbejder på overenskomstens område. Overenskomsten aftales mellem arbejdsgiverne og lønmodtagernes organisationer. Den indeholder bestemmelser om løn, pension, arbejdstid, ferie, barsel mv.

Det var 750.000 offentligt ansatte i kommuner, stat og regioner, der i foråret 2018 skulle skal have en ny overenskomst som resultat af OK18. Forhandlingspartnerne var/er på lønmodtagersiden, Forhandlingsfællesskab (kommunal og regionalområdet) og den statslige pendant, CFU. Heroverfor står Kommunernes Landsforening, Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Finansministeriet (moderniseringsstyrelsen) på vegne af staten.

Gennemførelse

A. Eleverne introduceres til overenskomstsystemet på grundlag af en lektie ang. arbejdsmarkedet, som de har forberedt hjemmefra. En relevant lektie kan hentes indenfor H.Kureer "ØkonomiNu systime 2011, kapitel 10 eller Clemmesen/Henriksen "Økonomi ..." columbus 2012 kapitel 10 eller lign litteratur.

B: Eleverne får til opgave at undersøge den aktuelle situation omkring OK18 forhandlingerne. De skal bruge en avisartikel fx Politiken d.10. februar 2018  E.B.Christensen "Sagen forfra: Overenskomsten og de gordiske knuder". 

Hvad forhandler parterne om? Hvori består uenigheden? Hvad begrunder parterne deres krav med og hvordan forklare de at de ikke kan gå ind på modpartens krav?

C. Hvordan endte forhandlingerne og hvad blev resultatet? Hvilke perspektiver er der i forhold til udviklingen på det offentlige arbejdsmarked frem mod næste overenskomstforholdnling i 2021?

Opfølgning

1. Forløbet er dækket via FAOS (Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier på KU). Det kan enten være læreren der tager emnet op når undervisningen handler om flexicurity eller et andet tema der omhandler arbejdsmarkedet.

2. En mulighed er at lade eleverne undersøg parterne forskellige fremstilling af deres krav til modparten

Det kommunale område:

Det regionale område:

Det statslige område:

3. Endelig er der den mulighed at dele eleverne ind på hold, hvor de hver får til opgave at undersøge og fremlægge et udvalgt fagforbunds synspunkter i forhold til OK18 og modpartens synspunkter i et rollespil. 

Arbejdsmarked og overenskomst sites

Vældfærd

Den danske model og Flexicurity

Dette modul handler om "Den danske model" mv. Modellen har været det måske vigtigste omdrejningspunkt for velfærdssamfundet fra 1950'erne og frem til i dag. Derfor er det også vigtigt at undervisningen i enten økonomi, politik og sociologi inddrager dette emne på et velvalgt tidspunkt. Udviklingen af konkurrencestaten har ændret på vilkårene i samfundet og har også betydet ændringer i forhold til "Den danske model".
konkurrencestat

Det Danske Arbejdsmarked

Modulet er baseret på hjemmesiden "Det danske arbejdsmarked: Hjemmesiden henvender sig til unge, der er nye på arbejdsmarkedet og til undervisning der inddrager arbejdsmarkedet i deres undervisning.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png