Streaming af film - undervisningsforløb om ulovlig streaming

Over 75% af unge har streamet film ulovligt - og det kan have alvorlige konsekvenser for både den unge selv, men også for filmproducenter og samfundet. På dette gratis undervisningssite finder du et komplet undervisningsforløb målrettet folkeskolens ældste klasser i samfundsfag og dansk.

Os der elsker film - komplet undervisningsforløb om ulovlig streaming

COLOURBOX3670206.jpg

Målet med undervisningsforløbet ”Os der elsker film” er at give underviserne i folkeskolens 7.-9. klasse redskaberne til at kunne samtale om og diskutere, hvorfor børn, unge og forbrugere generelt skal tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger at streame ulovligt.

Hensigten er, at du som underviser, vha. kampagnens materiale, dialogisk og oplysende skal være med til at lære de unge om, hvordan de selv kan bidrage til at skabe en bæredygtig, digital adfærd på internettet.

Varighed, fag og tekstopgivelser

Forløbet er et selvstændigt, kortere forløb svarende til minimum 2-4 lektioner og kan gennemføres i dansk- og/eller samfundsfagsundervisningen i udskolingen.

Undervejs i forløbet arbejdes der med en kampagnefilm, en kampagneplakat, en tegneserie samt to fagtekster svarende til 2,7 normalsider. Kampagnefilm, tegneserie og fagtekster kan opgives til folkeskolens afgangsprøve.

Trin for trin lærervejledning

Lærervejledningen guider gennem de syv trin og kan printes fra sitet.

Se mere via linket herover og se den 2 minutters introfilm herunder.

Se introfilmen herunder

.

.

Forenklede Fælles Mål

Samfundsfag
8. - 9. klasse
Samfundsfaglige metoder (obligatorisk)
Formidling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse (vejledende mål)
Eleven har viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling (vejledende mål)
Sprog og skriftsprog (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og struktur (vejledende mål)
Informationssøgning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan finde relevante kilder (vejledende mål)
Eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier (vejledende mål)

Tema