Studieretningsprojektet - fysik

Inspiration til hvordan fysik kan indgå i studieretningsprojektet.
Hvid dværgstjerne

NGC7662 stjernetågen indeholder i midten en hvid dværgstjerne.

Læs også...

Ulla Krogh
© Ulla Krogh

Humanioras empiri, teori og metoder

Et fag repræsenterer kun sig selv og ikke et bestemt hovedområde, når det indgår i et samarbejde med andre fag. Men videnskabsfagene er historisk funderet i et fagligt fællesskab med andre fag, som de har et tættere slægtsskab med, og hvor der er en længere tradition for et fagligt samarbejde. Se links til humanistiske fags metoder her!
Blodtrykket tages på godschauffør.
© Tina Zimmermann

Samfundsvidenskabs empiri, teori og metoder

Ifølge læreplanen skal der være et betydeligt samarbejde på tværs af hovedområderne, og det er derfor vigtigt at vide, hvad der kendetegner fx de samfundsvidenskabelige fags empiri, teorier og metoder. Her er links til fagsider med de samfundsvidenskabelige fags metoder!
Bunsenbrænder-1.jpg

Naturvidenskabelige fags empiri, teori og metoder

De naturvidenskabelige fags empiri omfatter alle fænomener, der kan iagttages enten direkte med de menneskelige sanser eller gennem forsøgsapparatur og eksperimentelle opstillinger. Se de naturvidenskabelige fags sider med fagenes metoder!
COLOURBOX851884 (1).jpg

Studieretningsprojektet - SRP (For stx-elever)

Studieretningsprojektet i 3g kaldes SRP. Opgaven skrives i to fag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål. Du skal undervejs lige standse op og overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Redaktøren giver her en række ideer som inspiration til studieretningsprojekter med fysik, særligt i kombination med matematik.
Redaktøren giver her en række ideer som inspiration til studieretningsprojekter med fysik, særligt i kombination med historie.
Ideer til studieretningsprojekter i fagene fysik-kemi-matematik. [OBS: Bemærk, at betegnelserne "hovedfag" og "inddragne fag" efter nyeste bekendtgørelse om studieretningsprojekter ikke længere er aktuelle. Eksemplerne må ikke betragtes som vejledende, men kan stadig bruges som inspiration].

Relaterede links

Her er en lang stribe forskelligartede muligheder for Studieretningsprojekter i fysik på Aarhus Universitet:
Nanoteket på DTU har på denne Wiki lavet forslag til en lang række studieretningsprojekter med godt fysikindhold. OBS: Linket virker, på trods af sikkerhedsadvarsel
Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og Matematiklærerforeningens styrelse, har indsamlet opgaveformuleringer til studieretningsprojekter. Her findes en række forslag, p.t. over 80, hvor fysik indgår (vælg "fysik" i rullemenuen). Man opfordres til at indsende egne bidrag - se linket på siderne.
DTU's hovedside med ideer til studieretningsprojekter. Her er en del projekter hvor fysik indgår, enten i forbindelse med kemi eller med matematik.
KU's hovedside til SRP for gymnasieelever i de naturvidenskabelige fag. Siden indeholder links til videre til sider med SRP på Nano-science centeret, på Niels Bohr Institutet og til Institut for Matematiske Fags idekatalog.
Husk, at der også ligger meget nyttigt materiale til inspiration til studieretningsprojekter i fysik under "den større skriftlige opgave" i fysik. Se den righoldige idébank (vedligeholdes ikke længere).

Emneord